Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Avtal och villkor

Här hittar du Telge Energis avtalsvillkor samt länk till Elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vi har även listat de villkorspunkter vi anser extra viktigt för dig att notera.

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för privatkunder

Elbranchens allmänna avtalsvillkor för företagskunder

Avtalsvillkor privat

Viktiga punkter i villkoren att notera:

Generiskt för samtliga avtalsformer

  • Ditt elavtal börjar gälla när du mottagit en bekräftelse för avtalet
  • Du har 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit en bekräftelse
  • Till ditt elpris tillkommer en fast månadsavgift
  • Vi köper endast fossilfri ursprungsmärkt energi
  • Du får faktura i efterskott, månadsvis, med 20 dagars betaltid 

Specifika avtalsvillkor

  • Avtalen Rörligt månadspris, Rörligt timpris och Rörligt utan påslag har ingen bindningstid eller uppsägningstid och kan sägas upp kostnadsfritt
  • I ditt elpris för Rörligt månadspris, Rörligt timpris och Förvaltat elavtal ingår kostnad för för påslag, elcertifikat, ursprungsgarantier, kostnader för kraftinköp, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett samt kapital- och kreditkostnader hänförliga till inköpet och leveransen av el
  • I ditt elpris för Rörligt utan påslag ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, kostnader för kraftinköp, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett samt kapital- och kreditkostnader hänförliga till inköpet och leveransen av el
  • Förvaltat elavtal innebär att vi gör prissäkringar för din framtida elförbrukning. Elpriset utgörs av aktuell månads rörliga elpris justerat med resultatet av prissäkringar för aktuell period
  • Förvaltat elavtal har 3 månaders uppsägning och en förtida uppsägning medför en uppsägningsavgift

Laddningsikon