Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Vår energimix

Ursprungsmärkningen gör att du kan vara säker på att du bara köper el från förnybara energikällor. Omärkt el innehåller nästan alltid el från till exempel kolkraft.

Energikällan syns på fakturan

Alla elbolag måste enligt lag redovisa var elen som de har i sin elmix kommer ifrån. Ursprungsmärkningen är en garanti, utfärdad av Energimyndigheten, som gör att du kan vara säker på att du bara köper el från fossilfria eller förnybara energikällor. Fram till 2023 erbjöd Telge Energi endast förnybar el från sol, vind och vatten och, ursprunget visas med hjälp av ett tårtdiagram. 

Förnybar och ursprungsmärkt el har 0 gCO2/kWh utsläpp vid drift av kraftverken.

Vill du däremot ange växtgashusutsläpp utifrån ett livscykelperspektiv använder vi oss av Energimyndighetens nedan värden per kraftslag:

Kraftslag          

gCO2/kWh

Vattenkraft          4 g
Vindkraft            11 g
Solkraft              41 g

För att beräkna dina utsläpp från ett livscykelsperpektiv räknar du med 10,54 gram/kWh.

Exempel: 10 000 kWh/år * 10,54 gram = 105,40 kg/år

Inköp av elektricitet omfattas för företag i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) under Scope 2.

Telge Energis energimix 2023

Diagram Telge Energi energimix 2023

CO2-utsläpp: 0 g/kWh, vid drift av kraftverk
CO2-utsläpp: 10,54 g/kWh, från ett livscykelperspektiv

Internationell standard

  • EECS: European Energy Certificate System - En standard som specificerar krav om vad certifikaten ska innehålla.
  • GoO: Guarantees of Origin - GoO är det engelska namnet för ursprungsgarantier. Det är ett certifikat som garanterar att den förnyelsebara energin som producerats följer EECSs krav.