Förslaget

Förslaget är alltså att kompensera hushåll som fått eller kommer få kraftigt höjda elräkningar i december, januari och februari med upp till 2 000 kronor per månad; det vill säga sammanlagt max 6 000 kronor. Regeringen räknar med att 1,8 av Sveriges 4,8 miljoner hushåll kommer beröras. Kompensationen kommer baseras på en trappa där de som förbrukar mer el får mer stöd, och även om trappans utformning inte är helt satt ännu vet vi att maxbeloppet 2 000 kronor går ut till de som förbrukar 2 000 kWh/månad eller mer så kolla din senaste elräkning.


Vad kan du göra?

Planen är att kompensationen ska betalas ut utan att du behöver ansöka om den eller göra något själv, och att utbetalningarna kommer hanteras av elnätsbolagen – INTE av ditt elhandelsbolag (det vill säga INTE av oss på Telge Energi). Men eftersom detta är en komplicerad åtgärd vars utformning ännu inte är helt klar in i minsta detalj så kan du dessvärre inte räkna med att få något pengatillskott i plånboken under januari eller februari. Så tills vidare är det enda du egentligen kan göra bara att kolla din förbrukning och vänta på att regeringen, riksdagen, berörda myndigheter och elnätsbolagen jobbar ut förslaget i detalj – vi kommer självfallet uppdatera denna information i takt med att nya fakta tillkommer.