,

Så påverkar regeringens elprisstöd dig

Regeringen har beslutat om ekonomisk kompensation till de hushåll som drabbats särskilt hårt av de höga elpriserna. Vi berättar mer om elpriskompensationen och hur den påverkar dig som konsument.

 

Det innebär elprisstödet

Regeringen har beslutat att kompensera hushåll som fått kraftigt höjda elräkningar i december, januari och februari (2021/2022) med upp till 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt max 6 000 kronor. Regeringen räknar med att 1,8 av Sveriges 4,8 miljoner hushåll kommer att omfattas av stödet.

Summan bestäms enligt en ersättningstrappa från en månadsförbrukning om 700 kWh-2 000 kWh för perioden december 2021 till februari 2022. Kolla därför dina elräkningar från den här perioden för att se om din förbrukning gör att du är kvalificerad för ersättning.

Kompensation även för mars 2022

Regeringen har nu beslutat om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller endast södra och mellersta Sverige eftersom det är där priserna har ökat som mest. Taket för mars månad kommer vara 2000 kWh, men för att ännu fler ska omfattas sänks golvet till 400 kWh. Spannet på kompensation kommer att vara från 100 kronor till maximalt 1 000 kronor.

Vad kan jag själv göra?

Du som omfattas av elpriskompensationen behöver inte själv göra något utan utbetalningen kommer ske automatiskt till ditt konto. Viktigt att notera är att utbetalningarna hanteras av elnätsbolagen – INTE av ditt elhandelsbolag (det vill säga INTE av oss på Telge Energi). För dig som har Telge Nät som elnätsbolag kan du läsa mer om hur och när ersättningen kommer betalas ut här.

För mer information om elpriskompensationen hänvisar vi till regeringens webbplats. Där hittar du uppdaterad inormation på frågor och svar och länkar till pressmeddelanden.