,

Avtalsvillkor företag

Här hittar du de villkor som gäller när ni som företag ingår ett avtal med oss på Telge Energi. 

Villkoren är uppdelade i generella villkor samt information om våra elavtal. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller branschens allmänna avtalsvillkor. Vid eventuell motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor äger bestämmelserna i dessa avtalsvillkor företräde.

Läs Telge Energis Avtalsvillkor för Företag