,

Hos oss är dina personuppgifter trygga

Lagarna kring personuppgifter förändras den 25 maj 2018 i EU. Vi har i samband med det förtydligat vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och hur vi använder information vi fått av dig. Ta gärna ett par minuter till att gå igenom informationen.

Vilken information samlar vi in om dig?

Inom Telge Energi hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Det är nyckeln till att vi kan ge dig riktigt bra service, erbjuda relevanta tjänster och personliga erbjudanden. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter.
  • Betalningsinformation - fakturainformation. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet, till exempel för att leverera el till dig och uppfylla beställningar av tjänster. I vissa specifika fall sparar vi kundens kontonummer för en specifik behandling och då endast när kunden lämnat den till oss. Exempel på specifika fall är:
    • våra solproducenter (villaägare med solceller på taket som säljer överskott till oss), när vi gör en utbetalning till deras konto
    • när en kund anmäler om autogiro
    • enstaka fall när kunden har gjort en felaktig inbetalning och vill ha pengar utbetalt till sitt konto
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående dina avtal och de varor/tjänster du har köpt.
  • Analys och kundundersökningar. Vi genomför analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Vi samlar exempelvis in information som till exempel din elförbrukning för att kunna ge dig relevant information och erbjudanden.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna leverera våra produkter samt erbjuda så bra service och erbjudanden som möjligt. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Här hittar du mer information: 

Personuppgifter hos Telge Energi 

Om cookies