,
Nyhet

Så går elpriset framöver

För tillfället påverkas vår energimarknad väldigt mycket av utlandet. Rysslands strypande av sin kraftexport till Finland ger spotpriserna en liten skjuts uppåt, även för oss, samt en pressad energisituation i södra Norge med historiskt låg tillgång till vattenkraft, vilket på grund av att våra energimarknader sitter så tight ihop gör att våra södra regioner måste importera mer el från den tyska marknaden där priserna oftast ligger betydligt högre än våra. Den osäkerhet som Rysslands-situationen medför och det faktum att den pressade situationen i södra Norge ser ut att ligga kvar åtminstone över sommaren gör att vi nog får fortsätta dras med ganska höga priser även under sommaren.

Spotpriset – alltså det pris elen handlas till på elbörsen

För att du ska ha något att jämföra med över tid: spotpriset på Nord Pool:

  Mars April Maj
SE4 1,55 1,14 1,39
SE3 1,30 0,89 1,03
SE2 0,23 0,54 0,58
SE1 0,23 0,53 0,58

Priserna visas i SEK/kWh. För dig som kund tillkommer sedan kostnader som inte ligger med i inköpspriset från Nord Pool, avgifter som alla elhandlare behöver betala: balanskraftsavgift, förbrukningsavgift, effektreservavgift och merkostnad för obalanskraft till Svenska Kraftnät samt handelsavgifter till Nord Pool.

Vädret

Våren har varit ganska kall och torr men mot slutet av maj bjöds vi på blötare väder. Nederbörden förbättrar alltid den hydrologiska balansen i energisystemet (det vill säga hur mycket vatten som finns i vattenkraftsproducenternas magasin, grundvattennivån men också snömängd) vilket också händer nu, men efter den torra våren fram till nu ligger vi ändå strax under normalläge där. En stark hydrologisk balans leder för det mesta till lägre elpris men, som sagt, det låga läget under våren gör att priserna inte får särskilt mycket skjuts neråt av det blöta vädret nu ändå. Dessutom ser det också, enligt de senaste prognoserna, ut som att det inte ska blåsa så kraftigt heller under kommande period, så inte heller där får elpriset fart neråt.

De andra faktorerna då?

Kärnkraften ger inte heller elpriset någon anledning att sjunka just nu. Både Ringhals 3 och det finska kärnkraftverket Olkiluoto är i revision (service) så utbudet av kärnkraftsel kommer inte direkt hjälpa till att sänka priserna framöver. Och med situationen som den är på grund av Rysslands agerande, med strypt gasleverans till Finland och förstärkta sanktioner mot Rysslands oljeexport, så räknar inte analytikerna med att fossila bränslemarknaden kommer hjälpa till att få ner priserna heller. Vi i Sverige använder väldigt lite fossilt bränsle men eftersom vår energimarknad sitter ihop med våra grannars så påverkas ju våra priser av deras, så går fossila bränslepriserna ner så följer oftast våra priser efter.

Framåt

Just nu är det ovanligt svårt att bedöma hur elpriserna kommer röra sig: vi är i slutet av vårfloden, omvärlden har väldigt höga elpriser, väderprognoserna pekar på minskad vind och nederbörd i såväl Norden som i Europa och kapaciteten att överföra energi mellan de olika elområdena i Sverige är i dagsläget svår att sia om. Men de flesta indikatorer pekar på ett fortsatt högt prisläge med stora skillnader från dag till dag. Mer av samma vara som vi haft på sistone, med andra ord.