,
Kvinna sitter på parkbänk

Så går elpriset under sommaren

Vi har sett energimarknaden byta skepnad och det gamla mönstret med låga sommarpriser och lite högre vinterpriser styrda av framför allt vädret har nästan slutat gälla. Just nu slår spotpriset rekord på rekord.

Utvecklingen av elpriset inför sommaren

Elterminspriserna (de som handlas på lite längre sikt) nådde i slutet av juni ditintills årshögsta nivåer. Orsaken bakom uppgången är höga spotpriser, fortsatt underskott i hydrologin, torrare väder och högre elpriser på kontinenten - inklusive priser på kol, gas och utsläppsrätter. I framför allt södra och mellersta Sverige bidrog även den låga vindkraftsproduktionen till de höga priserna.

Varför blev det så här?

Det har hänt och händer extremt mycket på energimarknaden. Men varför tittar vi så mycket på kontinenten och gaspriserna? Jo, det finns ett extremt tydligt samband mellan gaspriserna och elpriset. När gaspriserna rör sig så rör sig även elpriserna. Fokus ligger nu på gas, utsläppsrätter och överföringskostnader. Gasimporten från Ryssland är fortsatt i fokus och importen är fortsatt kraftigt begränsad men stabil (för tillfället).

Kontinenten redo för kolkraft

Tyskland har öppnat upp för att starta upp sina kolkraftverk igen som en åtgärd för att hantera energikrisen, samtidigt som liknande beslut har tagits i Italien, Frankrike, Nederländerna, Österrike samt Storbritannien. Detta har lett till stora prisuppgångar på kol. Fossila bränslepriser påverkar just nu det nordiska elpriset kraftigt på ett sätt vi inte kunnat förutspå för bara ett år sedan.

Flytande naturgas

Sedan januari har EU importerat amerikansk LNG (Liquefied Natural Gas, alltså flytande naturgas). Aldrig tidigare har EU behövt importera så mycket gas. Nu satsar EU på flytande LNG-terminaler för att öka tillgången på LNG och få ner priserna.

Vädret framöver

Förutsättningarna ser något bättre ut framåt med en normalisering av temperaturen samtidigt som vinden och nederbörden ökar. Men hur mycket det påverkar marknaden och de mycket höga spotpriserna återstår att se.