,
Nyhet

Så mycket kostar elen till robotgräsklipparen

Något som blir mer och mer populärt är robotgräsklipparna. Och det är inte svårt att förstå varför - roboten får göra allt jobb och du får tid att göra annat. Dessutom är de mer miljövänliga än bensindrivna gräsklippare.

Men frågan är om det inte blir gräsligt dyrt med elen till robotgräsklipparen? Inte så farligt faktiskt. Vi har kommit fram till att kostnaden blir 40 öre per dag, 2,80 kr per vecka och 62 kr för hela säsongen i eldrift. Priserna kan variera så låt oss reda hur vi räknat. 

Förutom inköpskostnaden behöver batteriet i roboten laddas. Du behöver också sätta upp laddstation och spänna upp kabel runt området som ska klippas. De flesta har ett litium-jonbatteri som har hundratals cykler, vilket betyder att batteriet kan urladdas till noll flera hundra gånger innan kapaciteten försämras. När batteriet behöver laddas tar sig robotgräsklipparen till sin laddstation.

De flesta robotgräsklippare klarar klippning i nästan 2 timmar (1,88) innan de behöver ta sig till laddstationen. Per laddning kräver den 0,10 kWh i snitt. Beroende på hur stor tomt du har kan du nu börja räkna på hur mycket driften skulle kosta för säsongen. Då måste vi multiplicera "kWh" med "Laddningstid [timmar]" x kWh kostnad. Låt oss till exempel anta en kostnad på 70 öre per kWh - detta varierar beroende på ditt elavtal. Då blir beräkningen: 0,10 x 1,88 x 0,070 = 0,13 kr, alltså 13 öre per laddning.

Ovan är ett räkneexempel och det varierar hur mycket el robotarna drar. Men i snitt har vi kommit fram till att roboten laddar ca 3 gånger per dygn i ca 22 veckor under maj – september. Då blir det 40 öre per dag, 2,80 kr per vecka och 62 kr för hela säsongen i eldrift. Andra kostnader att räkna in är byte av knivblad, service, eventuellt batteribyte och anskaffningskostnad.

Om du väljer en modell som laddar med solceller så kan du dra du ner på kostnaden. Anskaffningskostnaden är högre, men idag finns robotgräsklippare med solceller på. Det gillar vi! 

Men det finns ett men också. Om du lämnar gräsmattan oklippt så blir den till mat för bin, humlor och andra livsviktiga varelser. Och klipp gärna mattan dagtid så minskar du risken att skada eller döda igelkottar, de saknar nämligen flyktbeteende utan rullar ihop sig till en boll. Vilket tyvärr är ett klent skydd mot en robotgräsklippare.  

 

 

Ovan beräkningar är gjorda med snittvärden av de mest populära modellerna. Vi har inte räknat med kostnaden för dit nätabbonnemang - så den tillkommer. Har du en annan beräkning är vi givetvis nyfikna att höra den. Mejla i så fall in till oss på nyhetsbrev@telgeenergi.se