,

Vattenkraft

Vattenkraften är den största källan av förnybar energi i vårt land. Det är också en energikälla som levererar el vintertid när efterfrågan är som störst.

Klimatsmart, men inte alltid hållbart

Vattenkraften är en viktig förnybar resurs, men tyvärr är den inte alltid hållbar. De stora kraftverken är också viktiga som reglerresurs, så att vi kan hålla balans mellan konsumtion och produktion i våra elnät. Men den svenska vattenkraften dras också med nackdelar för miljön. Ja hela energibranschen dras med nackdelar som du kan läsa mer om här.

Ett av de största problemen är att dammarna nästan alltid gör det svårt för fiskarna och andra vattenlevande djur att vandra. Därför har vi på Telge Energi i flera år arbetat med projekt för hållbar vattenkraft tillsammans med bland andra WWF och den el vi säljer är märkt med den tuffaste miljömärkningen vi hittat - Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Från och med 2019 har vi också en Hållbarhetsfond där vi avsätter pengar för varje såld kWh till projekt för att genomföra miljöförbättrande åtgärder kopplat till vattenkraft. 

Vattenkraften står för ca 40% av den totala elproduktionen i Sverige vilket innebär cirka 64 TWh per år. Produktionen sker främst i de norrländska älvarna, som till exempel i Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv. 

Vattenkraften kostar mindre

Vädret styr tillgången på vattenkraften och priset på vattenkraft är rörligt till en följd av detta. Liksom vindkraften har vattenkraften en fördelaktigt låg rörlig kostnad. Detta beror på att produktionen av förnybar energi inte behöver bränsle eller underhåll på samma sätt som exempelvis kolkraften där den rörliga kostnaden är mycket hög.