,

Vindkraft

Vinden är en oändlig energikälla. Ökad användning av el från vindkraft har en positiv påverkan på klimatet. 

100% Vind och vindandelar

När du tecknar tilläggsavtalet 100% Vind eller skaffar vindandelar hos Telge Energi får du el från vindkraftverk i Sverige och Norge. Ökad efterfrågan på el från vindkraft leder till ökad produktion och det gör att behovet av smutsig el från till exempel kol och olja minskar. Men allt som växer påverkar sin omgivning och därför behöver vi se till att vindkraften också tar hänsyn till djur och natur. Den el du köper från oss på Telge Energi är märkt med Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval El. 

Vindkraft har hållbarhetsutmaningar

All elproduktion påverkar djur och natur negativt, så även vindkraftverk. Exempelvis dör fåglar av vindkraftverkens blad, med en utbyggnad till 5 000 vindkraftverk inom något år beräknas 36 500 fåglar dödas av vindkraftverk. Men för att sätta detta i perspektiv så dödar tamkatter omkring 10 miljoner fåglar per år, trafiken 6-7 miljoner fåglar och fönsterrutor omkring 500 000 fåglar per år. Du kan läsa mer om branschens utmaningar här

Vindkraft kan ersätta kärnkraft

El från vindkraft är mer populärt än någonsin hos våra kunder och nästan 15 000 kunder har lagt till 100% Vind till sitt elavtal. Dessutom är över 2 800 kunder andelsägare av två vindkraftverk genom vår ekonomiska förening Telge Energi vind.

Produktionen av vindkraft har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. För året 2020 är prognosen 10600 MW med en årlig produktion på cirka 30 TWh vilket motsvarar mer än tre moderna kärnkraftverk. Prognosen framåt visar på en fortsatt kraftig tillväxt med en årlig produktion på nästan 40 TWh år 2022.

Träffa Telge Energi vinds vindkraftverk

Vart ska elen?
Hur många rum?
Beräknad årsförbrukning
Uppskattad årsförbrukning
Vi kan inte hitta postnummer {{postcode}}

Rörligt avtal , {{loptider.selected.Namn}}

Rörligt elavtal
--
--
{{ prisService.jamforsprisText(loptider.selected.pris.prisinformation) }}

Vad innebär ett rörligt avtal?

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen. Utslaget över tid har det historiskt visat sig vara det billigaste alternativet.

Bara Bra Miljöval

Elen i ditt elavtal klarar de tuffaste miljökraven som finns i Sverige, nämligen Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Det betyder bland annat att vindkraftverken inte får finnas i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller i skyddade skogsområden. Och vattenkraftverken får inte torrlägga några vattendrag utan måste ha ett jämnt vattenflöde.

  • El märkt Bra Miljöval
  • El från sol, vind och vatten
  • Teckna enkelt online

Rörligt avtal utan påslag , {{loptider.selected.Namn}}

--
--
{{ prisService.jamforsprisText(loptider.selected.pris.prisinformation) }}

Vad innebär ett rörligt avtal utan påslag?

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen. Rörligt avtal utan påslag betyder att du betalar en något högre fast månadsavgift men inga extra påslag på ditt elpris.

Bara Bra Miljöval

Elen i ditt elavtal klarar de tuffaste miljökraven som finns i Sverige, nämligen Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Det betyder bland annat att vindkraftverken inte får finnas i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller i skyddade skogsområden. Och vattenkraftverken får inte torrlägga några vattendrag utan måste ha ett jämnt vattenflöde.

  • El märkt Bra Miljöval
  • El från sol, vind och vatten
  • Teckna enkelt online

Tryggt avtal , {{loptider.selected.Namn}}

Rörligt elavtal
--
--
{{ prisService.jamforsprisText(loptider.selected.pris.prisinformation) }}

Vad innebär ett Tryggt avtal?

Med Tryggt elavtal behöver du inte tänka så mycket på elpriset – vi gör det åt dig. Vi säkrar regelbundet ditt elpris vilket innebär att du får en förutsägbarhet och därmed inte lika stora svängningar som ett rörligt avtal.

Bara Bra Miljöval

Elen i ditt elavtal klarar de tuffaste miljökraven som finns i Sverige, nämligen Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Det betyder bland annat att vindkraftverken inte får finnas i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller i skyddade skogsområden. Och vattenkraftverken får inte torrlägga några vattendrag utan måste ha ett jämnt vattenflöde.

  • El märkt Bra Miljöval
  • El från sol, vind och vatten
  • Teckna enkelt online