,

Våra vindkraftverk Hedvind och Movind

Telge Energis vindkraftkunder är medlemmar i en ekonomiskt förening, Telge Energi vind, vilken har två vindkraftverk som heter Hedvind och Movind. Tillsammans finns det 107 300 andelar i verken.

Våra vindkraftverk Hedvind och Movind fick sina namn i en namntävling där alla andelsägare kunde vara med. Det vinnande förslaget skickades in av Ingrid Benson i Stockholm.

Hedvind

Ligger i Hedbodbergets vindkraftspark, 15 km öster om Furudal i Rättviks kommun. Är ett av totalt 15 verk som finns i parken. En normal årsproduktion för Hedvind är 5,9 GWh.

Movind

Står i den lite mindre parken Mortorp vindkraftspark som har totalt fyra verk och ligger 20 km sydväst om Kalmar. Movind producerar ett normalt år 5,9 GWh vindel.