Grön, ren eller miljömärkt el?

Det pratas mycket om grön el. Det kan låta som en härlig sommarsång, men det säger inte så mycket. Definitionen av "ren el" är att elen kommer från de förnybara källorna sol, vind och vatten. Men begreppet har kapats och används numera slarvigt, så se till att dubbelkolla vad som menas om du trillar på begreppet. Men elproduktion behöver också ta hänsyn till den biologiska mångfalden menar vi, eftersom den har tagit många smällar på grund av människans framfart på planeten. Därför har vi valt att gå över till att uteslutande sälja miljömärkt el. Sedan 2020 har alla våra privatkunder endast miljömärkt el och vid årsskiftet 2021/2022 så kommer även alla våra företagskunder inkluderas.

Varför Bra Miljöval?

För över 10 år sedan slutade vi sälja fossilt och hösten 2019 valde vi att ta nästa steg. Därför väljer vi att sälja el märkt med Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att all den el som du som privatperson köper från oss produceras av förnybara källor som dessutom uppfyller några av världens hårdaste miljökrav för elproduktion:

  • Vattenkraften tillåter fiskarna att leva och leka - vattendragen får inte torrläggas och pengar måste avsättas och gå till åtgärder för hållbar vattenkraft
  • Vindkraften är omsorgsfullt placerad - vindkraftverk får inte stå i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden
  • Solcellerna tas om hand efter deras långa livslängd 

Mer information om kriterierna finns på Bra Miljövals egen hemsida och kriterierna ses löpande över och kommer att skärps ytterligare. För varje förbrukad kilowattimme el avsätts också pengar till en fond för investeringar i biologisk mångfald och energieffektivisering. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du skillnad för vår planet på riktigt. Och hos oss kan du inte välja något annat än el märkt Bra Miljöval.

Vill du söka medel från vår fond? Klicka dig vidare till Hållbarhetsfonden här nedan!

Telge Energis hållbarhetsfond

Genom vår Hållbarhetsfond ser vi till att projekt för hållbar vattenkraft genomförs i svenska älvar och att organisationer, föreningar och företag i Sverige får möjlighet att genomföra energieffektiviseringsprojekt som annars inte skulle blivit av.