,
Telge Energi hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsfond återställer miljöskador

Att vi bara har el med miljömärkningen Bra Miljöval är ju en höjdare för miljön. En riktigt bra bonus med det är att vi sätter av pengar för varje såld kilowattimme el, som ska göra gott för miljön. Det här kräver Naturskyddsföreningen. Yes, säger vi åt ett sånt krav! 

En riktig miljömärkning drar in pengar till miljön

Vi tycker att det är en superbra idé att de som har el märkt Bra Miljöval inte bara har el med tuffa miljökrav för produktionen, men även måste hjälpa till på andra sätt. En sak är en fond dit pengar måste gå för varje såld kilowattimme el. Närmare bestämt 0,27 öre. Det kan låta lite, men vi säljer en hel del el och varje år blir det en rejäl slant som går oavkortat till att göra idel bra saker för miljön.

En hållbarhetsfond, men egentligen två

I fonden finns två delar och den första är miljörelaterad. Här finansieras projekt för att återställa och reparera miljöskador i våra svenska älvar som skadats av vattenkraftens elproduktion. Det kan handla om så kallade faunapassager, dammutrivningar och ålgaller. 

I fonden finns också en del som handlar om energieffektivisering. Här finansieras åtgärder där det går att visa på en tydlig minskning av energianvändningen. Förbättring av isolering, effektivare ventilation och byte till bättre belysningsteknik är några exempel på vad det kan handla om.

Men, står inte allt rätt till i Sveriges älvar?

Nej tyvärr, långt ifrån. Konventionell vattenkraft förstör rejält i närmiljön för djur och natur. Fiskar förvägras att simma uppströms och blir instängda i torrlagda fåror. Allt det här och lite till vill Naturskyddsföreningen och vi ändra på. El som är märkt med Bra Miljöval har inte de här problemen eftersom produktionen av den tar hänsyn till djur och natur. Och att återställa problemen med konventionell vattenkraft är något som fonden hjälper till med. 

Allt detta tack vare dig

Att fonden finns, växer sig stor, och kan skapa verklig förbättring hänger på att så många som möjligt har el märkt Bra Miljöval. Är du med redan så är det fantastiskt, är du det inte så borde du. Det är inte dyrare, det är inte krångligare. Men det ger en fin känsla i magen när du tänder en lampa eller slår på smörgåsgrillen att den el du förbrukar förbättrar förhållandena för de som påverkas av människans elproduktion. 

Ångermanälven

Hållbar vattenkraft

Vattenkraft är en viktig förnybar energikälla, men kan vara förödande för djur och natur kring kraftverken. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest har vi på Telge Energi restaurerat delar av Ångermanälven. Från 2020 genomför vi projekt genom vår egen Hållbarhetsfond.

Ansökan till hållbarhetsfonden

Vill du energieffektivisera, men har inte tillräckligt på banken? Har du ett projekt som kommer att göra vattenkraften mer hållbar, men inte nog med stålar? Då kanske du uppfyller kriterierna för att söka pengar från Telge Energis Hållbarhetsfond!

Hur fixar vi ett förnybart elsystem?

Kan Sverige ställa om till ett 100 procent förnybart elsystem? Ja. Vi inte bara kan, vi måste.