,

Telge Energi Vind ekonomisk förening

Telge Energi Vind är en ekonomisk förening som äger två vindkraftverk, Movind i Kalmar län och Hedvind i Dalarna.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas miljöengagemang och ekonomiska intressen.

Detta gör föreningen genom att förvärva, äga och förvalta vindkraftverk som producerar el som täcker alla medlemmarnas elförbrukning. Föreningens nuvarande styrelse har 6 medlemmar och väljs på föreningsstämman.

Information från styrelsen

Ordinarie föreningsstämma Telge Energi Vind Ekonomisk Förening 2022

Tisdagen den 27 september kl. 18:00 är det dags att boka in årets föreningsstämma för vindandelsföreningen Telge Energi Vind! Stämman kommer att vara både fysisk och digital. Kallelse till stämman kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i mitten av augusti. I kallelsen finns information om var stämman kommer att äga rum och hur du anmäler dig.

Om du vill lämna in en motion till styrelsen som skall behandlas på stämman så måste du skicka in din motion senast den 20 juli 2022 för att styrelsen skall hinna behandla din motion innan stämman

Motioner skall mailas till telgeenergivind@telge.se

 

Här hittar du viktiga dokument inför årsstämman:

Revisionsberättelse TE Vind 2022

Årsredovisning TE Vind 2021-2022

Tillfälligt höjt medlemspris från 1 april

Styrelsen tvingas att höja medlemspriset under en begränsad tid från 1 april 2022 till 31 oktober 2022 på grund av att ett av föreningens vindkraftverk, Movind i Kalmar län, har stått stilla större delen av 2021. Medlemspriset höjs från 36,25 öre/kWh (29 öre exkl moms) till 61,25 öre/kWh (49 öre/kWh exkl moms). Nytt medlemspris fr o m november kommer att meddelas i september 2022. På stämman i september kommer styrelsen att redovisa sitt arbete med olika åtgärder för att minska risker för nya driftstopp för Movind och hur ökade skillnader i elpris mellan dygnets timmar ska hanteras i framtiden.

Läs mer här

Stadgar och avtalsvillkor

Här kan du ladda ner och läsa stadgar och avtalsvillkor för Telge Energi vind ekonomisk förening:

Stadgar Telge Energi Vind

Avtalsvillkor Telge Energi Vind

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2022

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Sälj dina vindandelar

Du kan alltid sälja dina andelar till någon som är ansluten till det svenska elnätet och blir godkänd av föreningen.

Köpa vindandelar

Som delägare i våra vindkraftverkfår du köpa andelsel från vindkraftverken till ett lågt och stabilt tillverkningspris

Träffa styrelsen

bild kommer

Johan Öhnell, Ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011. Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015.

Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket.

bild kommer

Martin Hedberg, Ledamot

Martin Hedberg är meteorolog och klimatexpert. Arbetar i egen regi med kommunikation av klimat, extremväder, framtidsscenarier och omställning. Han är utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat som meteorolog i Flygvapnet, på SVT och vid expeditioner. Martin gav under 2019 ut boken Extremt väder.

Martin bor i villa i Nacka. Förbrukar ca 6000 kWh el per år. Använder även modern vedpanna och solvärme.

Maria Richtnér, Ledamot

Maria jobbar sedan november 2020 som Hållbarhetschef på Telge AB med fokus på att förena hållbarhet med affär- och kundnytta. Maria har 20 års erfarenhet från energibranschen där hon haft olika specialist- och chefsroller inom elhandel, elnät, strategi, affärsutveckling, ekonomistyrning och riskhantering. Utbildad civilekonom vid Högskolan i Karlstad.

Bor med Anders och tre barn i villa i Huddinge. Villan förbrukar 18 000 kWh/år och har sedan 2016 solceller på taket. Tar sig fram med elcykel, elbil, till fots eller joggandes och älskar smaken av kaffe bryggt på förnybar energi.

bild kommer

Daniel Eriksson, Ledamot

Daniel är jurist, ekonom och ingenjör. Han har ett långt förflutet i försäkringsbranschen men är numera egen företagare med fokus på juridiska frågor.

Han bor i villa utanför Gnesta. Den värms med bergvärme och hushållet förbrukar ca 25 000 kWh per år. Daniel vill gärna ha mer solel så att föreningen kan leverera el även under vindstilla dagar.

bild kommer

Karin Stenmar, Ledamot

Karin är Hållbarhetschef för Folksamgruppen och har jobbat med klimat- miljö- samt sociala aspekter inom näringslivet i 20 år.

Karins fokus är hur en hållbar utveckling är avgörande, inte bara för samhället, utan för affären och kunderna. Hemma står en elbil, som laddas på förnyelsebart, och under ledigheter trivs hon och familjen bäst i Jämtlandsfjällen, på fotbollsplanen och i svampskogen.

Johannes Boson, Ledamot

 Vd Telge Energi AB sedan juni 2019. Kommer från telekombranschen, bl a IP Only, Tele2. Bor i radhus med sin fru och tre barn i hus i Bromma. Har bergvärme och förbrukar ca 10 000 kWh el per år.

 

Hans Sollenberg, Ledamot

Hans är maskiningenjör och har arbetat inom energibranschen med drift, underhåll och större upphandlingar under många år. Inriktningen har övervägande varit på miljöförbättrande verksamhet inom produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och ånga, dels genom att ersätta fossila bränslen till förnyelsebara samt genom drift-och miljö optimeringar. I tidigare tjänst som VD för ett vindkraftbolag upphandlade Hans ca 200 nya vindkraftverk som bolaget sedan förvaltade. Sedan 2016 driver hans ett eget konsultbolag som på uppdrag främst upphandlar och tecknar avtal för stora energianläggningar med förnyelsebara bränslen inom kraft/värme branschen. Bolaget hjälper även vindkraftsägare att driva deras vindkraftverk så optimalt som möjligt.

Hans bor i villa i Uppsala, den har 100% el från vindkraft och värms med luftvärmepump (med el från vindkraft) och fjärrvärme. Hushållet förbrukar ca 24 000 kWh/år. Hans ser gärna att föreningen utökar sin produktion med solel som ett miljövänligt komplement till vindkraften.

Anna Blom, Suppleant

Anna arbetar som chef för Produkt och affärsutveckling på Telge Energi. Hon har en bakgrund som konsultchef och har under flera år jobbat på olika bolag inom telekomindustrin.

Hon bor med sin familj på Lidingö i ett radhus från 50-talet. Hushållet värms av fjärrvärme och förbrukar ca. 5 500 kWh per år, då med hållbar el från Telge Energi.

Stefan Sundelius Telge Energi Solivind

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.