,

Information från Telge Energi Vind Ekonomisk Förening

Sverige har under hösten och vintern haft en extrem elmarknad med mycket höga elpriser. Det har inneburit att värdet av att vara medlem varit rekordstort denna vinter. Samtidigt har ett av föreningens två vindkraftverk, Movind i Kalmar län, stått stilla större delen av året 2021. Det har inneburit att föreningen varit tvungen att köpa in el för att täcka medlemmarnas förbrukning till vinterns höga elpriser. Vilket fått till följd att föreningen inte haft några intäkter från den överproduktion som vi normalt sett har.

 

Driftstörningar Movind vindkraftverk

På grund av två generatorhaverier och därefter flera följdproblem sedan slutet av oktober har Movind stått still. Movinds problem är inte lösta och vindkraftverket står nu still igen. Vi har självklart fullt fokus på att få igång Movind så snart som möjligt. På stämman i september kommer styrelsen att redovisa sitt arbete med olika åtgärder för att minska risker för nya driftstopp för Movind och hur ökade skillnader i elpris mellan dygnets timmar ska hanteras i framtiden.

Tillfälligt höjt medlemspris från 1 april

Styrelsen tvingas att höja medlemspriset under en begränsad tid från 1 april 2022 till 31 oktober 2022. Medlemspriset höjs från 36,25 öre/kWh (29 öre exkl moms) till 61,25 öre/kWh (49 öre/kWh exkl moms).

Nytt medlemspris fr o m november kommer att meddelas i september 2022. På stämman i september kommer styrelsen att redovisa sitt arbete med olika åtgärder för att minska risker för nya driftstopp för Movind och hur ökade skillnader i elpris mellan dygnets timmar ska hanteras i framtiden.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor till styrelsen skickas dessa till telgeenergivind@telgeenergi.se. Vill du däremot ha hjälp med något administrativt kan du kontakta kundservice på 020-34 40 40 eller kundservice@telgeenergi.se.

Johan Öhnell, Ordförande

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare