,

Sälja vindandelar

Styrelsen för Telge Energi vind ekonomisk förening ser återköp som en viktig del som service till medlemmarna och har därför beslutat att enligt stadgarna återköpa andelar till aktuellt värde from den första december 2015. 

Styrelsen har även infört en ny rutin att årligen fastställa aktuellt värde och återköpspris på andelar. 

Aktuell återköpspolicy för föreningen

  • Återköp – Föreningen återköper andelar till aktuellt återköpspris som from 1 augusti 2020 är 186 kr/andel. Medlemmen erhåller likvid inom 60 dagar.
  • Sälja själv – Medlemmen kan sälja sina andelar själv till valfritt pris. Medlem som säljer andelar anmäler det till Telge Energi som registrerar den nya medlemmen.

Återköpspriset till föreningen fastställs utifrån föreningens egna kapital och ett aktuellt värde på föreningens två vindkraftverk. Det aktuella återköpspriset from 1 augusti 2020 är 186 kr/andel och gäller tills vidare. Återköpspriset fastställs normalt en gång per år och kan gå upp eller ner beroende på värdeutveckling för vindkraft som till största delen påverkas av prisutveckling för el och elcertifikat.