Avbryt

Solivind EL EKONOMISK FÖRENING

Hej och välkommen till Solivinds hemsida. Här hittar du som andelsägare i Solivind löpande information om föreningens verksamhet, styrelsebeslut samt handlingar och protokoll till och från föreningsstämmor.

Sverige har under hösten och vintern haft en extrem elmarknad med mycket höga elpriser och stora skillnader mellan olika elområden. Det innebär att föreningen får ökade kostnader som helt är kopplade till de kraftigt ökade skillnader i elpris mellan elområde 2, 3 och 4. Dessvärre ser läget ut att förvärras under första kvartalet 2022.

Varför påverkar våra elområden priset på andelsägd el?

Fem av föreningens nio vindkraftverk är placerade i elområde 2, där elpriset är som lägst just nu.  Huvuddelen av våra medlemmar har sin förbrukning i elområde 3 och 4. I praktiken betyder det att föreningen måste bära kostnaden för prisområdesskillnaden - alltså skillnaden mellan elpriset i elområde 2 och inköpspris i elområde 3 eller 4. 

Höjt medlemspris från 1 februari

Styrelsen tvingas därför att kraftigt höja medlemspriset från den 1 februari 2022 för att täcka dessa extraordinära kostnader. Elpriset höjs från 43,7 öre/kWh (35 öre exkl moms) till 1,60 kr/kWh (1,28 kr/kWh exkl moms). 

 

 

Förlängd ångerrätt om du nyligen köpt vindandelar

Om du har köpt andelar i november och december 2021 och vill ångra ditt köp så har vi förlängt ångerrätten till 28 januari 2022. Hör av dig till föreningen på 08-550 221 98 eller solivind@telgeenergi.se så hjälper vi dig. 

 

Extrainsatt föreningsstämma

Styrelsen avser att kalla till en extra stämma i februari och komma med förslag till en ny prissättningsmodell som tar hänsyn till skillnader i elområdespriser för att undvika denna typ av mycket extrema prishöjningar. Styrelsen följer prisutvecklingen på elmarknaden och kommer att sänka elpriset så snart som Solivinds kostnader går ner igen. Styrelsens avsikt är att anpassa elpriset den 1 april till de extrakostnader som elområdena då innebär.

 

Kontakta föreningen

Tel: 08-550 221 98
Mejl: solivind@telgeenergi.se

 

Produktion 2021

Protokoll föreningsstämmor och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2021

2020

Vanliga frågor och svar

Sökresultat

Vill du ha hjälp, tips eller råd?

Få hjälp av vår kundservice

Träffa styrelsen

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, bestående av medlemmar i föreningen, med kompetens och erfarenhet av att styra verksamheten på bästa sätt. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter och suppleanter:

Jan-Olof Lönnblom, Ordförande

Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han spenderat på Ericsson, de senaste åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika styrelser. Ordförande i Sättra samfällighetsförening med 187 hus. Jan-Olof har 50 vindkraftsandelar och solel på taket.

Johan Öhnell, vice Ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011.  Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015. Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket. 

Staffan Appelros

VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Johan Ihrfelt

Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 år erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Anders Lissåker

IT- managementkonsult med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt i internationella storbolag, ägare av Lissåker Consulting och styrelseledamot i börsbolaget Appspotr. Anders är pionjär kring elbilsanvändning och egenproduktion av el.

Hans-Otto Scheck

Diplomingenjör i elektronik, pensionär. Forskade i vindkraft i början av 80 talet. De senaste åren ansvarig för utvärdering av alternativa energilösningar och utveckling av internationella standarder för beräkning av miljöpåverkan inom telekombranschen

Johannes Boson Telge Energi

Johannes Boson

VD Telge Energi AB sedan juni 2019. Kommer från telekombranschen, bl a IP Only, Tele2.  Bor i radhus med sin fru och tre barn i hus i Bromma. Har bergvärme och förbrukar ca 10 000 kWh el per år.

bild kommer

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Stefan jobbar med produkt- och affärsutveckling på Telge Energi AB. Som verksamhetsförvaltare är han länken mellan styrelsen och Telge Energi och föreningens språkrör med befintliga och blivande medlemmar.

Bor i Bostadsrättslägenhet i Norra Djurgårdsstaden. Förbrukar 3500 kWh/år