,

Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och en av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. I maj 2021 fick Telge Energi uppdraget från Solivinds styrelse att förvalta och administrera Solivind från Utellus.

Information från styrelsen

Ordinarie föreningsstämma Solivind El Ekonomisk Förening 2022

Tisdagen den 20 september är det dags för årets föreningsstämma för Solivind El Ekonomisk Förening. Det kommer gå att delta både fysiskt och digitalt. Kallelse till stämman har nu skickats ut till samtliga medlemmar.

Du anmäler dig till stämman genom att klicka här.

Här hittar du viktiga dokument inför årsstämman:

Kallelse Solivind föreningsstämma september 2022
Revisionsberättelse Solivind 2022
Årsredovisning Solivind 2021-2022 

Valberedningen informerar

Valberedningens uppgift är att till ordinarie stämma i september 2022 föreslå styrelse för det kommande årets verksamhet. Valberedningens förslag till styrelse och revisor för kommande verksamhetsperiod kommer att publiceras på hemsidan inom kort och senast i slutet av augusti.

Information från extrastämman 16 maj

Den utlysta extrastämman den 16 maj blev välbesökt med över 300 röstberättigande deltagare varav cirka 40 deltog på plats i lokalen i Liljeholmen.

Vi konstaterar att det finns ett stort engagemang hos många av våra medlemmar vilket vi välkomnar då vi nu tvingas genomföra viktiga förändringar i enlighet med preposition 1 och 2 för att anpassa föreningens affärs- och prismodell till den nya förändrade elmarknaden.

Nu hittar du även protokollet från extrastämman länkat här nedan.

Protokoll extrastämma 16 maj 2022
Proposition 1 Förslag elområdestillägg medlemsel
Propsition 2 Ny strategi balans mellan produktion och förbrukning i respektive elområde
Preliminärt resultat Solivind januari 2021-mars 2022

Information om medlemspris från 1 september 2022

Styrelsen har beslutat att höja medlemspriset från 0,95 kr till 1,30 kr/kWh exklusive moms (1,63 kr/kWh inklusive moms) from september 2022.

Anledningen till att priset höjs igen är att föreningens kassa fortfarande är ansträngd och behöver förstärkas. Att kassan fortfarande är ansträngd beror bl a på att vi under juni haft ovanligt låg produktion och att skillnaderna mellan dygnets 24 timmar var betydligt större än tidigare vilket ökar skillnaden mellan intäkten för produktion och kostnaden för återköp av medlemselen.

Prisprognoser för september och oktober visar dessutom på rekordhöga elpriser samt extremt stora skillnader i elpriser mellan SE2 och SE3-4. Föreningen tvingas därför höja priset för att säkerställa kassan tills vi har den nya prismodellen på plats.

Historiska elpriser och medlemsförmån Solivind april -21 till mars -22

Graferna som länkas nedan visar vilka marknadspriser och den medlemsförmån som våra andelar genererat per månad de senaste året. Vi har jämfört Vattenfalls rörliga pris med Solivinds medlemspris. Som ni kan se så har medlemmar i SE4 sparat drygt 90 kr/andel under perioden april 2021 till mars 2022, medan medlemmar i SE3 sparat drygt 60 kr/andel. Medlemsförmånen för medlemmar i SE1-2 är nära 0 eftersom vi i dag har samma medlemspris för alla medlemmar oavsett var man förbrukar sin andelsel. Det här visar tydligt orättvisan mellan föreningens medlemmar på den nya elmarknaden, och som styrelsen försöker rätta till genom sitt förslag till ny prismodell.

Historiska elpriser jan 2021-juli 2022

Medlemsförmån Solivind april 2021- mars 2022

 

 

 

Stadgar och avtalsvillkor

Här kan du ladda ner och läsa stadgar och avtalsvillkor för Solivind ekonomisk förening:

Stadgar

Avtalsvillkor gällande fr.o.m. 16 maj 2022

 

Telge Energi avtalsvillkor - rörligt avtal för företagskunder (.pdf)

Telge Energi avtalsvillkor - rörligt avtal för privatkunder(.pdf)

Produktionsstatistik och elpriser

Här uppdaterar vi löpande föreningens produktionsstatistik, produktionspriser och inköpspriser för el. Föreningens inköpspris är det pris som föreningen får köpa tillbaka inmatad medlemsel i respektive elområde.

Produktion och elpriser Solivind 2021
Produktion och förbrukning medlemsel Solivind t.o.m. juli 2022
Produktion Solivind jan-juni 2022
Historisk produktion Solivind t.o.m. juli 2022

Få hjälp av vår kundservice

Vill du ha hjälp, tips eller råd?

Vindkraft - vindkraftverk

Träffa styrelsen

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, bestående av medlemmar i föreningen, med kompetens och erfarenhet av att styra verksamheten på bästa sätt. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter och suppleanter. Vill du komma i kontakt med föreningens verksamhetsförvaltare och styrelse maila till solivind@telgeenergi.se

Jan-Olof Lönnblom, Ordförande

Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han spenderat på Ericsson, de senaste åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika styrelser. Han har 50 vindkraftsandelar och solel på taket.

Johan Öhnell, vice Ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011.  Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015. Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket. 

Staffan Appelros

VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Johan Ihrfelt

Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 år erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Anders Lissåker

IT- managementkonsult med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt i internationella storbolag, ägare av Lissåker Consulting och styrelseledamot i börsbolaget Appspotr. Anders är pionjär kring elbilsanvändning och egenproduktion av el.

Hans-Otto Scheck

Diplomingenjör i elektronik, pensionär. Forskade i vindkraft i början av 80 talet. De senaste åren ansvarig för utvärdering av alternativa energilösningar och utveckling av internationella standarder för beräkning av miljöpåverkan inom telekombranschen

Stefan Sundelius Telge Energi Solivind

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.