,

Vi är en schysst elhandlare!

Känner du till begreppet Schysst elhandel? Det är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Telge Energi är certifierade med Schysst elhandel sedan 2020.

Elmarknaden har under lång tid dragits med ett fåtal fula spelare som ger branschen dåligt rykte. För oss på Telge Energi är det självklart att följa de lagar och regler som finns till för att skydda dig som konsument. Men vi nöjer oss inte där. Att certifiera oss med Schysst elhandel innebär att vi åtagit oss att leva upp till ett antal kundlöften som reglerar områden som avtalshantering, prisinformation, ångerrätt, kundservice och tillgänglighet.

Som certifierad får man heller inte förekomma på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.

Vill du veta mer? Läs mer om Schysst elhandel på Energiföretagens hemsida.