Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Solsäkrade skolor - från Södertälje till Filippinerna

Solpaneler på skolor är förutom en förnybar energikälla ett bra tillfälle för barn att uppleva klimatsmart elproduktion i sin vardag. Därför har Telge Energi solsäkrat två skolor: en i Södertälje och en i Filippinerna.

Två skolor med olika förutsättningar, men med samma mål – öka kunskapen om och användningen av förnybar energi. I områden där klimatkrisen orsakar väderkatastrofer är solcellerna en försäkring om elförsörjning i svåra förhållanden. Nangka Elementary School i Marinkina, Filippinerna, agerar evakueringsställe vid översvämningar i staden. Tack vare solpanelerna kan byggnaden säkerställa el även i katastrofläge.

Gemensamt för skolorna är att eleverna får möjlighet att fördjupa sig i klimatfrågan och framtidens energi. Både engagemanget och kunskaperna inom ämnet imponerar!

Snabba fakta om initiativet Solsäkra skolor

Plats

Genom initiativet har vi solsäkrat skolor i Södertälje och i Filippinerna med förhoppningen om att öka intresset för solkraft. Klimatförändringarna slår hårt mot Filippinerna och solkraft säkrar elförsörjning även i katastrofläge.  

Fakta

Telge Energi stod för både solceller och installation i projektet som nu förser skolor med el från solenergi. Projektet i Filippinerna var ett samarbete med Världsnaturfonden WWF, och en del av Earth Hour 2016.

Resultat

Under 2014 installerades solceller på Blombackaskolan i Södertälje, och i april 2016 fick Nangka Elementary School i Filippinerna solkraft för ren el i vardagen, vid väderkatastrofer och när elnätet är utslaget. 

Solceller ger kraft till skola i Filippinerna

Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna har numera solceller. Solcellesinstallationen var en del av ett initiativ för att förse skolan med el från solen. 

Projektet möjliggjordes genom att Telge Energi stod för både solceller och installation. Solcellerna ger skolan tillgång till solel i vardagen, vid väderkatastrofer och när elnätet är utslaget.

Läs mer om klimatprojektet i Filippinerna

Fokus på intresset för solceller

Sverige har förutsättningar att producera lika mycket solenergi som Tyskland där solkraften motsvarar fem kärnkraftverk. Sverige ligger fortfarande efter. Telge Energi vill uppmärksamma den outnyttjade potentialen.

– Anläggningen på Blombackaskolan blir som en publik referensanläggning för alla som vill veta mer och se hur solkraft fungerar, säger Stefan Sundelius, projektledare på Telge Energi.

Telge Energi donerade och installerade 2014 solcellsanläggningen på Blombackaskolan i Södertälje. Den producerar cirka 5400 kWh/år till skolan.