Avbryt

Förnybar el blir hållbar

Sedan 2008 har vi kämpat för att Sverige ska gå från smutsigt och fossilt till rent och förnybart. Då var ren, förnybar el långt ifrån självklart för alla. Nu står vi inför vår nästa stora utmaning - att se till att all el i Sverige även blir hållbar. Vi börjar såklart med oss själva: den el du köper av oss är märkt Bra Miljöval.

Grön, ren eller hållbar el?

Det pratas mycket om grön el. Det kan låta som en härlig sommarsång, men det säger inte så mycket. Med ren el vet du att elen kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten. Men när det handlar om elproduktion så behöver vi även ta hänsyn till den biologiska mångfalden, vilken har behövt ta många smällar under människans framtåg på planeten.

Varför Bra Miljöval?

Nu tar vi nästa steg på vår resa att bli Sveriges mest hållbara elbolag och väljer därför el märkt med Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att all den el som du köper från oss kommer från förnybara källor och dessutom uppfyller hårda miljökrav. 

  • Vattenkraft märkt med Bra Miljöval tillåter fiskarna att leva och leka
  • Vindkraften står aldrig i känsliga naturområden
  • Solcellerna tas om hand efter deras långa livslängd

För varje förbrukad kWh avsätts också pengar till en fond för investeringar i biologisk mångfald och energieffektivisering. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du skillnad för vår planet på riktigt. Och hos oss kan du inte välja något annat än el märkt Bra Miljöval.

Vill du söka medel från vår fond? Hör av dig till daniel.wikstrom@telgeenergi.se så får du mer information.