Avbryt
   

Från fotogen till solkraft i Tanzania

El från solceller till by i Tanzania Starta video

I Tanzania har många människor fortfarande ingen elektricitet, men snart kommer invånarna i byn Morogoro att både kunna se på TV, ladda sina telefoner och ha tillgång till ljus för att läsa läxor även kvällstid.

Tillsammans med crowdinvestingföretaget TRINE stöttar Telge Energi utbyggnaden av solceller i byn. Över 3000 personer ska få tillgång till solkraft. Det minskar inte bara användandet av fotogenlampor och andra fossila energikällor. Det förändrar deras liv. 

Se fler av våra initiativ som förändrar liv.

Så funkar solcellsinitiativet med TRINE

Trine pågående

Nuläge

Under sommaren 2016 anlände solcellerna till byn och installationen påbörjades. Under 2017 räknar man med att alla 675 solcellssystem nått familjer i byn som då kommer att ha tillgång till solenergi.

El från solceller till by i Tanzania

Fakta

3 375 personer eller 675 hushåll kommer att få tillgång till el via solceller i byn. Solcellerna ska ersätta fotogenlampor och andra fossila energikällor. Det bidrar till cirka 382 ton minskade CO2-utsläpp under 1,5 år.

Tanzania karta

Plats

Genom att invånarna i Morogoro i östra Tanzania får tillgång till solceller är Telge Energi tillsammans med TRINE  med och bidrar till att minska både energifattigdomen och utsläppen.

Svep
för att se fler

Solceller renar luften - och ger barn mer fritid

I Tanzania finns många människor som bor i avlägsna byar, som inte har tillgång till elektricitet. Tillgång till det fasta elnätet är heller ingen garanti då det är mycket vanligt med strömavbrott - både planerade och oplanerade. Människorna i byarna eldar därför ofta med fotogen för att få ljus i kvällsmörkret.

Att andas fotogenångor motsvarar ungefär att röka två paket cigaretter om dagen. Fotogen är också en brandrisk, och kan orsaka både allergier och hudcancer. Dessutom kostar det ungefär 10 gånger mer att elda med fotogen än att använda en solcellsdriven lampa.

Genom projektet kommer en hel by bli upplyft från energifattigdom. Tanken är att solcellerna ska tränga undan användning av fotogenlampor och andra fossila energikällor. Solcellsinstallationen medför runt 382 ton minskade koldioxidutsläpp under 1,5 år och minskade kostnader för det dyra fotogenet. Då det ofta är barnens uppgift att både åka långt för att köpa fotogen och att samla och bära hem ved till matlagning, så får de nu mer tid för läxor och kompisar.

Mer fakta om initiativet i Morogoro

Telge Energi kommer att stötta projektet under 1,5 år genom att investera i 50% av projektets kostnad.

En solcellsanläggning ska räcka till belysning, telefonladdning, radio och TV för att få åtkomst till information. Det finns även större anläggningar för lokala entreprenörer som vill utvecklas.

Datum för genomförande

Juni 2016 – december 2017.

Mål

Lyfta människor ur energifattigdom, förbättra hälsa och långsiktig hållbarhet genom att möjliggöra tillgång till ren el.

Milstolpar

24 juni 2016: Utrustning anländer till Morogoro.

Augusti 2016: Hushållen kan börja få tillgång till solel.

2017: De flesta har förhoppningsvis skaffat och fått tillgång till solceller.

Samarbetsparters

TRINE och SolarGrid, solcellsentreprenör i Afrika, som installerar och driftar solcellsutrustningen hos hushållen. 


Kontakta oss