Avbryt
Helhetslösning med hög ersättning

Om ren el

Ren el består av solenergi, vindkraft och vattenkraft - 100% förnybara energikällor som är bra för klimatet. 

Vad är egentligen ren el? Frågorna om el är många, framförallt vad som måste göras för att vi ska få en 100% förnybar elmarknad.

Din insats gör skillnad! Alla elbolag i Sverige köper el från elbörsen NordPool. Ett rent elbolag som Telge Energi köper bara förnybar el som kommer från sol, vind och vatten. När du väljer ett rent elbolag är du med och ser till att vi får mer ren el i systemet och kan fasa ut fossila energikällor som kol, olja och naturgas. 

Solkraft

Solkraft

Solkraft kommer direkt från solens strålar. Det är en förnybar energikälla och ökad användning av el från solkraft minskar de klimatskadliga utsläppen av CO2.

Läs mer om solkraft

vindkraft

Vindkraft

Vinden är en oändlig energikälla som ger oss vindkraft. Ökad användning av el från vindkraft minskar våra koldioxidutsläpp och har en positiv påverkan på klimatet. 

Läs mer om vindkraft

vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraften är den enskilt största källan av förnybar energi i Sverige som finns där när vi behöver den som mest.

Läs mer om vattenkraft

Kontakta oss