Avbryt
Ren el från Telge Energi

Om hållbar el

Klimatsmart, förnybart, grönt, rent, fossilfritt eller hållbart. Allt låter ju bra, men vad betyder det egentligen?

Ett virrvarr av uttryck

Vad är egentligen bäst? Klimatsmart el är el med låga utsläpp av växthusgaser, men utan miljökrav. Förnybar el är el som kommer från förnybara energikällor som exempelvis sol, vind, vatten och bioenergi, men det kan också vara vågkraft. Ren el är el som kommer från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Grön el är ett begrepp som egentligen inte säger så mycket och “fossilfritt” är helt enkelt el som kan komma från vilken energikälla som helst förutom fossila energikällor som kol, olja och fossilgas (som grönmålande ofta kallas naturgas).

Och hållbar el?

Jo, det är skillnad på förnybart och hållbart. Hållbar el är el som lever upp till hårda miljökrav och produceras på ett hållbart sätt både idag och imorgon. Bra Miljöval El är den tuffaste miljömärkning för el på marknaden.

Sol

Solkraft

Solkraft kommer direkt från solens strålar. Det är en förnybar energikälla och ökad användning av el från sol är en nyckel för energiomställningen. När du köper solel från Telge Energi så är den godkänd genom Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval El.

Läs mer om solkraft

Vind

Vindkraft

Vinden är en oändlig energikälla. Ökad användning av el från vindkraft minskar koldioxidutsläpp och bidrar till att få bort fossil energi från marknaden. Vår vindel kommer från kraftverk placerade med omtanke för natur och djur.

Läs mer om vindkraft

Vatten

Vattenkraft

Vattenkraften är den enskilt största källan av förnybar energi i Sverige och är en viktig grundbult i ett förnybart elsystem. Men vattenkraften är inte fläckfri, därför jobbar vi med projekt för biologisk mångfald och hållbarhet.

Läs mer om vattenkraft

Elen i ditt eluttag

Elen i ditt eluttag består av en energimix som kommer från flera olika källor - vindkraft, vattenkraft, solkraft, kärnkraft, kolkraft och biobränsle. När du som elkund väljer el från oss på Telge Energi bidrar du till utbyggnad av sol-, vind- och efterfrågan på vattenkraft märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval El. Det gör det möjligt för fler att få en större andel hållbar el i uttaget istället för smutsig el från till exempel kolkraft.

Kontakta oss