Avbryt
Ren el från Telge Energi

Solkraft

Solenergi kommer direkt från solens strålar. Solkraften är en förnybar energikälla och ökad användning av el från solen minskar skadliga klimatutsläpp och bidrar till ett stabilare klimat.

För att få solkraft behövs solceller eller solfångare som omvandlar solens strålar till elenergi eller värme. I Sverige finns hundratals kvadratkilometer tak som är perfekt lämpade för produktion av ren el.

Vi har en skvätt solkraft i alla våra elavtal

Ju fler som säljer och köper solkraft, desto mer solkraft kan vi få in på elmarknaden. Det vill vi skynda på och därför har vi en skvätt solkraft i alla våra elavtal. Det hade vi redan 2012.

Så får vi el från solkraft

Idag har vi över 1000 kunder som producerar egen solel hemma på taket. Tack vare det överskott de producerar och säljer till oss kan vi erbjuda solkraft till alla våra kunder.

En produktion du tjänar på

Drift och produktion av solkraft sker helt utan smutsiga klimatutsläpp. Energin som går åt vid tillverkningen av solceller är låg med tanke på mängden solkraft som kan utvinnas.

Kontakta oss