Du har massor av rättigheter, vet du vilka? 

Vi har sedan en tid tillbaka fått en hel del samtal från människor som känt sig lurade av andra elbolags försäljare. Inga namn nämnda, men på Konsumentverkets webbplats kan du kika vilka elbolag som får flest anmälningar. Sök på bolagets namn här

Dina rättigheter då? Här listar vi fem stycken att ha koll på.

1. Du får ångra dig 

När du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal har du 14 dagars ångerrätt. När du köper en tjänst som ett elavtal räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtaletSäljaren ska ge dig information om hur du ångrar köpet innan du ingår avtalet. Om säljaren inte gett dig tillräcklig information förlängs ångerfristen. Tänk på att ångra dig skriftligen och spara en kopia som bevis. 

2. Är det inte skriftligt så gäller det inte 

Sedan 2018 krävs att konsumenten har accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen, efter att telefonsamtalet har avslutats. Utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt. Det finns undantag till exempel om du är befintlig kund och förnyar ditt avtal eller tecknar en tilläggsprodukt. 

Kravet på skriftlighet omfattar avtal både i pappersform och i elektronisk form, till exempel genom e-post eller sms. Skriftlighetskravet gäller när det är företaget som ringer konsumenten. Om du själv ringt till elbolaget finns inget krav på skriftlig accept. Läs allt om det här.

3. Hjälp med tvistlösning var det här 

Har du hamnat i trubbel med ett elbolag finns även då hjälp att få. 

Allmänna reklamationsnämnden är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Domstol 
Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol. Men ta först kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Detta kan omfattas av din hemförsäkring. 

Sveriges Domstolars webbplats

4. Det finns en lag som styr dina rättigheter som konsument

Det finns faktiskt en egen ellag och i ellagens kapitel 11 regleras dina rättigheter som konsument.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap

Här kan du läsa hela ellagen

5. Du kan få oberoende rådgivning 

Det finns flera oberoende instanser som kan hjäpa dig som kund med rådgivning kring el.

Energimyndigheten kan hjälpa dig med energi- och klimatrådgivning.

Energimyndighetens webbplats

Konsumenternas Energimarknadsbyrå en byrå för konsumenter som ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsbyråns webbplats

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Kontakta dem med dina synpunkter och klagomål på saker som elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats

Kommunala energirådgivare i din kommun ger dig energi- och klimatrådgivning.

Kommunala konsumentvägledare i din kommun ger dig stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.

Svartlistade elbolag

Statliga Konsumentverkets energimarknadsbyrå varnar konsumenter för ett par elbolag, kolla in dem och se om de som du upplevde var oseriösa finns med på listan.

Här hittar du den svarta listan