För fondavtalet innebär det att vi alltid gör prissäkringar 24 månader framåt i tiden. För varje månad som går har vi en större andel el prissäkrad vilket skapar ett stabilare elpris.

Fondavtalet ska ses över tid. Det är först efter ett år den riktiga effekten av det förvaltade priset syns.

Fondavtalet löper med två års bindningstid som efter varje år förlängs med ett år till en ny två års-period, så länge ingen uppsägning har kommit in.

Snittpris under perioden 2017-2021

Rörligt: 43,74 öre/kWh
Fond: 39,84 öre/kWh

Obs! Ovan priser är exklusive EC och påslag

 

Du kan också ringa oss direkt för att teckna fondavtal. Vi finns tillgängliga måndag till fredag 09.00-18.00. 

Ring: 08-55022939