Avbryt

Vår påverkan på klimat & miljö

För att bli ett hållbart företag behövs insikt i påverkan. Så vi gjorde en kartläggning

Klimatrapport Telge Energi

I början av 2019 bad vi ett oberoende konsultbolag med lång erfarenhet av att arbeta med klimat- och miljöanalys att gräva lite djupare i vår påverkan. Varför? Jo, för att om vi ska kunna bli ett hållbart företag så måste vi först veta hur vi påverkar omvärlden. Först då kan vi staka ut riktningen för vad vi behöver förändra. 

Vi ville inte bara kolla på vår klimatpåverkan, men även miljöpåverkan. Det gör kartläggningen lite mer komplex, men det tycker vi är okej. Vi tänker inte ducka för att hållbarhet faktiskt är komplext. Rapporten blev klar i januari 2020 och redovisar vår påverkan på klimat och miljö 2018 baserat på siffror från vår verksamhet, men också på vissa uppskattningar och schabloner som konsultbolaget gjort. På denna sida hittar du vår övergripande klimatpåverkan och nedan kan du klicka dig vidare till detaljer om våra produkter och läsa mer om branschens utmaningar kopplat specifikt till vår verksamhet och våra produkter.

Både klimat & miljö räknas

2019 gjorde vi kartläggningen som sätter riktningen för vårt hållbarhetsarbete

Vår klimatpåverkan

En överblick av Telge Energis klimatpåverkan 2018

Total klimatpåverkan 32000 ton cO2 - Telge Energi

Vår totala klimatpåverkan 2018

Kartläggningen visar att vi hade en total klimatpåverkan på 32 000 ton CO2e 2018. Siffrorna redogör för våra produkter och vår övriga verksamhet 2018. 

I diagrammet redogörs hela Telge Energis klimatpåverkan i procent av den totala 2018: Vattenkraft 68 % , Vindkraft 14 %, Solkraft 12 %, Pellets 2 %, Solsystem 3 %, Verksamhet 1 %.

Läs mer om våra produkters påverkan här. 

Hur påverkar övriga verksamheten?

Inköp och underhåll av vårt kontor och andra aktiviteter påverkar såklart också

Klimatpåverkan av Telge Energi

Övrig verksamhets klimatpåverkan

Klimatpåverkan av verksamheten i form av övrig verksamhet är ca 220 ton CO2e/år. Siffror för pendling utgår från en enkät som genomfördes bland medarbetare 2019, men har inte inkluderat samåkling. Siffrorna ger oss ändå en indikation och därmed en riktning i arbetet för minskad klimatpåverkan. Beräkningen av påverkan från elektronik bygger på uppskattningar utifrån liknande verksamhet och storlek. Children Climate Prize är beräknat utifrån antagandet att en person har flugit ToR från varje pristagares ursprungshemort.

Procent av övrig verksamhets totalta klimatutsläpp: Pendling 75 %, Elektronik 10 %, Utskick 7 %, Children's Climate Prize 5 %, Kontor 2 %, Tjänstresa 1 %.

Klimatpåverkan pendling

Oj, pendling var tydligen en bov

Klimatpåverkan från våra medarbetares pendling har beräknats till ca 161 ton CO2e/år och bilen står för 92 %. Siffrorna för pendling utgår ifrån en enkät till våra medarbetarna som genomfördes 2019, den lilla bilden visar sträckorna där bil står för 69 %. Elbil och förnybart står för 2 % utifrån sträcka. På bilden syns "Transportarbete" som är antalet personkilometer. Enkäten inkluderar inte samåkning, vilket många av våra medarbetare faktiskt praktiserar. 

Fördelning transportarbete: Bil 69 %, Tåg/Tunnelbana 17 %, Buss 14 %.

Fördelning klimatpåverkan: Bil 92 %, Buss 7 %, Tåg/Tunnelbana 1 %.

Var med i kampen

Alltid el märkt Bra Miljöval

Läs mer