Vi är övertygade om att ett hållbart företag arbetar aktivt för att vara hållbart i sig, inte genom att kompensera sig fria från sina utsläpp och miljöpåverkan. Ett hållbart företag granskar sin egen verksamhet och ser till att åtgärderna görs där det krävs. Inte där det är enkast. Nu ställer vi siktet på att bli Sveriges mest hållbara företag, på riktigt. Det ska vi göra genom att gräva där vi står och se till att driva branschen och Sverige i en mer hållbar riktning. Och ännu snabbare. 

Vår historia

Redan 2008 dumpade vi det fossila och kastade oss in i klimatdebatten. Då var förnybart långt ifrån en självklarhet för elbolagen i Sverige och det tyckte vi var galenskap, för förnybart borde ju vara självklart. Vi genomförde kampanjer för att informera konsumenter om elbolagens smutsiga sidor, vi påverkade politiker och startade projekt och initiativ för att driva på utvecklingen av förnybar el, men också för hållbar utveckling. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF startade vi till exempel Smutselskollen.se och drog igång projekt för hållbar vattenkraft. Läs mer om vad vi har gjort och gör här. 

Men hur blir vi ett hållbart företag?

Vi vill göra det möjligt för människor och företag att agera hållbart. För att kunna göra det så måste vi börja med oss själva och gräva där vi står. Utgångspunkten är att vi bara har en planet och den behöver vi ta hand om. Det finns globala och nationella vetenskapligt baserade mål och internationella avtal som vi behöver följa, men räcker det för att bli ett hållbart företag? Inte om vi vill ta ledartröjan och driva utvecklingen, då behövs mer.

För att staka ut riktningen för hur vi ska bli ett hållbart företag så behöver vi förstå hur vår egen påverkan ser ut idag och under 2019 bad vi därför en oberoende konsultfirma genomföra en kartläggning av vår klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt tog vi hjälp för att kika på vad vi som företag behöver göra för att nå Parisavtalets mål. Kartläggningen konstaterade att vår påverkan är relativt liten eftersom vi uteslutande säljer förnybart och vårt kontors påverkan är även den relativt liten. Men är vi hållbara? Lever vi upp till Parisavtalets mål? Och har vi en minimal negativ påverkan på klimat och miljö? Nej, vi kan bli bättre. Kanske kan vi bli ett företag som faktiskt bidrar till ekosystemens välmående och ett globalt klimat i balans? Vi kommer i alla fall försöka riktigt hårt.

Fokus fråmåt?

Vi vet att vi bara har en planet. Därför arbetar vi för framtidens hållbara energisystem och för att bli det mest hållbara bolaget. Det kommer vi bland att göra genom att fokusera på att göra produkter så hållbara det går, och samtidigt återställa miljön där elproduktion har förstört för djur och natur. Redan under hösten 2019 tog vi beslut om att gå över till att uteslutande sälja el märkt med en av världens tuffaste miljömärkningar på el, Bra Miljöval. 

Vi arbetar just nu med att staka ut riktingen för vårt hållbarhetsarbete där vi sätter skarpare mål än Parisavtalet och där vi kommer att arbeta ännu tydligare i linje med Agenda 2030. Fokus kommer att vara på att gräva där vi står genom att agera på vår existerande påverkan, och även på att driva på utveckling för hållbar el och ett hållbart energisystem lokalt och nationellt.

Sverige har bra förutsättningar för ett förnybart elsystem, men också för ett hållbart. Vi på Telge Energi vill att hållbart blir den nya lägstanivån inom elproduktion.