Avbryt
Nyhet

Ja, ett 100 % förnybart elsystem är möjligt

Kan Sverige ställa om till ett 100 procent förnybart elsystem? Ja. Vi inte bara kan, vi måste.

Samhällets fossilberoende är ett faktum. Vi måste ändra på det. El är en viktig del, och Sverige har bra förutsättningar för att ställa om. Som land kan vi också bli en förebild för andra länder. Att det är möjligt att ställa om till ett förnybart elsystem är det inte bara vi på Telge Energi som är övertygade om. Sverige har satt målet att ha ett 100 procent förnybart elsystem 2040 och Energimyndigheten släppte nyligen en rapport som visar olika sätt för Sverige att nå målet. Vi på Telge Energi tror att vi kan nå målet tidigare.

Var är vi nu?

Sveriges elproduktion består redan nu av en stor del förnybar energi från vatten, vind och sol, men Sverige förlitar sig idag också på en del kärnkraft. Årlig statistik visar att Sverige producerar 40 procent vattenkraft, 11 procent vindkraft, 0.14 procent solkraft, 9 procent värmekraft och 40 procent kärnkraft (2017). Sverige använde 140 TWh, men producerade 160.5 TWh och de senaste åren har vi exporterat 10-22 TWh per år.

Förnybart på frammarsch

Utbyggnaden av förnybart går snabbt nu. Mellan 2016 och 2017 så ökade till exempel elproduktionen från vindkraft med ca 14 procent i Sverige och enligt Svensk Vindenergis prognos så kommer elproduktionen från vindkraft i Sverige fördubblas till 2022. En förebild är Tyskland där vindkraft stod för 20.4 procent och solkraft hela 16.7 procent av produktionen 2018 och under förra året stod förnybara kraftkällor för 219 TWh av tysklands produktion. Inte nog med det så har produktionen av förnybar el vid tillfällen varit så gynnsam i Tyskland att de producerat så mycket att de i teorin kunnat förse Norge, Sverige och Danmark med solel samtidigt. Vi är övertygade om att Sverige kan producera 10 procent av sitt elbehov med solkraft 2030.

Den el Sverige producerar är inte det du köper

Okej, ibland är det så. Men det kan du inte ta för givet. När du väljer elbolag, och elavtal så kommer elbolaget att köpa el åt dig på en elmarknad. I Sverige handlas elen på en nordisk “börs” och där ser “mixen” av el annorlunda ut än den “mix” som Sverige producerar. Residualmixen, som den kallas, bestod 2018 av 24.79 procent förnybart, men också av 39.77 procent kärnkraft och 35.43 procent fossilt. Väljer du inte 100 procent förnybart från sol, vind eller vatten så kan alltså dina pengar gå till att köpa icke förnybart. Hos oss på Telge Energi får du alltid förnybart oavsett vad du väljer eftersom vi redan 2008 bestämde vi oss för att sluta sälja allt som inte är förnybart. På smutselskollen.se kan du se vilken typ av el som elbolag i Sverige säljer till sina kunder i Sverige.

Effektivare användning, och ökad efterfrågan

Energieffektiva hus som både producerar och lagrar el, lågenergiprodukter, energieffektivare industrier och mer. Tekniken går framåt och de saker vi använder behöver allt mindre energi när de används. Med ny och existerande teknik kan energin som behövs för våra prylar och hus genereras lokalt genom att exempelvis täcka fasader med solceller. Samtidigt innebär elektrifieringen av samhället (till exempel att fler väljer elbilar) en ökad efterfrågan på el och vi behöver börja funderar på hur och när vi använder el. Ett smart system och användare som anpassar sig till nätets kapacitet och tillgänglig effekt kan skapa den balans vi behöver.

Ett flexibelt och smart system

Kommer vi ha el när solen inte lyser och när vinden mojnar? Svaret är ja. Det finns många sätt att se till att el finns när den behövs och där den behövs. Själva elnätet är flexibelt och kan fördela elen genom att överföra överskott av elproduktion från ett område till ett med underskott. Ett 100 procent förnybart system kräver flexibla elkonsumenter, energilager, och en kombination av olika energikällor som kan komplettera varandra. Allt detta är möjligt.

Vattenkraften och bioenergi kan minska produktionen när det blåser och solen lyser för att sedan öka när solen går ner och vinden blir stilla. När vinden blåser och solen skiner så kan vi passa på att använda energin, lagra och exportera det vi i Sverige inte behöver. Den flexibla konsumenten kan bidra genom smarta prylar som går in i sparläge eller stängs av när de inte behövs och när det är högt tryck på nätet. När förutsättningarna för produktion är hög så kan elen fördelas över nätet och samhället passa på att värma vattnet i varmvattenberedare ladda bilbatterier, omvandla energin till vätgas och fylla på andra potentiella energilager för att sedan skicka tillbaka elen ut på nätet vid behov.

Priset på el skulle också kunna bidra till flexibilitet, och det är någonting som idag testas i bland annat Sverige. Om priset är högt när efterfrågan är stor och förutsättningar för elproduktion är sämre så kan privatpersoner och företag anpassa sin konsumtion och på så sätt få billigare elpris.

Utbyggnad och uppdatering

Vi behöver se mer solceller på taken, solparker, havs- och landbaserad vindkraft och de vindkraftverk, solparker och elnät som byggts tidigt kommer behöva förnyas. Nya kraftverk är effektivare och det gör att vi till exempel kan byta ut existerande vindkraftverk, återanvända infrastrukturen och samtidigt få mer elproduktion. Enligt beräkningar från Energimyndigheten kommer framtidens vindkraftverk att kunna producera tre gånger så mycket som de som byggs idag, och ca 6 gånger så mycket som genomsnittsturbinen som är i drift idag. När det kommer till solkraft så har Sverige en outnyttjad potential och fler och fler - både privatpersoner, företag och andra organisationer - börjar inse fördelarna med solceller.

Ett görbart måste

Vi står inför en klimatkris och vi behöver behandla situationen proportionellt till det. I en värld där vi tar forskningen på allvar så finns det alltså inte ”om”, bara ”hur” när det kommer till ett förnybart elsystem och omställningen i stort. Det går att göra och tekniken finns, men det kommer inte hända av sig själv. Vi behöver se ett regelverk som uppmuntrar till flexibel och effektiv användning och som skapar förutsättningar för ett 100 procent förnybart system.

 

För över 11 år sedan valde vi på Telge Energi att gå över till förnybart, och sedan dess säljer vi bara el från sol, vind och vatten. Tillsammans med våra kunder är vi med och driver utvecklingen för en hållbar värld. Du hänger väl med?