Avbryt
Nyhet

Hur lång tid tar det för skräp att brytas ned?

Exakta nedbrytningstider för skräp är svårt att säga, det beror mycket på vilken miljö skräpet hamnar i och vilka förutsättningar som finns där. Vissa material har bara använts av oss människor under en kort tid, exempelvis tog tillverkningen av engångsartiklar i plast först fart på 1960- och 1970-talet. Men det går att säga ungefärliga tider och det är inte alltid rolig läsning. 

Skräp ställer till med skada även på kort sikt

Viktigt att komma ihåg är att nedbrytningstiden för skräp inte alltid spelar så stor roll. Skräpet finns ändå kvar i naturen så pass länge att miljö och djur skadas. Allt skräp försvinner heller inte. Exempelvis plastpåsar, fimpar och PET-flaskor finns kvar i naturen mycket länge. De försvinner ”för ögat” eftersom de faller sönder och kanske blir överväxta av gräs eller mossa. Men de efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet i hundratals år.

Så länge finns skräpet kvar i naturen

Fimp

Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas, men den försvinner inte helt. Fimpens filter innehåller en sorts plast som sönderdelas till mikroplast, vilken kan ta 100 år innan den försvinner, men det är höhst oklart om den ens gör det.

Snus

Snus utgörs av organiskt material och är biologiskt nedbrytbart, men innehåller även gifter och lämnar efter sig restprodukter i form av exempelvis tungmetallen kadmium. För den påse som omsluter snuset finns inga studier på hur det bryts ned. Materialet i påsen är i princip samma som i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel vilket gör att pappret bryts ner långsammare än själva snusinnehållet. Påsarna innehåller även en liten mängd av plasten polypropen och är på så sätt inte helt biologiskt nedbrytbara. 

Tuggummi

Det tar ungefär 20–25 år för ett tuggummi att sönderdelas och för ögat brytas ned. Tuggummi tillhör även en av de svåraste och dyraste typerna av skräp att städa bort, eftersom det lämnar fläckar efter sig och den kladdiga konsistensen gör att de kan fastna. Tuggummi är tillverkat av syntetiskt gummi, latex eller vax och elastomerer som ger materialet gummiegenskaper och gör det resistent.

Papperspåse

Det tar ungefär 1 månad för en papperspåse att brytas ned.

Plastpåse

Det tar runt 10–20 år för plastpåsar att sönderdelas till mikroplast, som i sin tur tar hundratals år innan de bryts ner, om de ens gör det.

Aluminiumburk

Nedbrytningstiden för metall i form av aluminiumburkar är 200–500 år. Genom en korrosionsprocess bryts metallen långsamt ned i naturen.

Glas

Glas är ett så pass beständigt material att den ungefärliga uppskattningen av dess nedbrytningstid är 1 miljon år.

Ballong (latex)

I dagsläget finns det väldigt få vetenskapliga studier kring nedbrytningstider för latexballonger, men enligt de studier som undersökt latexballongernas uppehållstid i naturen fanns det synliga ballongrester kvar i uppemot fem år på platser där de hamnat som skräp. Däremot tar det hundratals år för en ballong att brytas ned, om den ens gör det.

Skräp i form av latex kommer ofta från stora ballongsläpp, där ballongföretag marknadsför ballongerna som biologiskt nedbrytbara. Nedbrytningstiden jämförs ofta med ett eklövs nedbrytningstid på sex månader. Faktum är att eklöv kan vara mer beständiga än så och dess nedbrytning kan ta upp emot fyra år och på så sätt kan informationen om biologiskt nedbrytbara ballonger bli missvisande.

Äppelskrutt

Den ungefärliga nedbrytningstiden för organiskt material såsom äppelskrutt, bananskal och apelsinskal är en månad.