Avbryt
Nyhet

Stora prisskillnader i juni - frågor och svar

I juni blev det rekordstor prisskillnad i elområde SE4, vad beror det på?

Elpriset i SE4 blev över 30 öre dyrare per kWh än priset i SE3 vilket är den största prisskillnaden marknaden har sett sedan Sverige delades upp i elområden 2011. Elproduktionen i SE4 är ovanligt låg vilket gör att området är helt beroende av import från övriga Sverige.

När inte tillräckligt mycket el kan importeras från norra Sverige måste el istället importeras från kontinenten, främst Tyskland, där elpriserna är mycket dyrare eftersom stor andel av elen produceras genom kol- och gaskraft. Som kund hos Telge Energi får du dock alltid bara el från förnybara energikällor i ditt elavtal – det är endast priset som påverkas vid sådana här tillfällen.

Sverige har under lång tid haft överföringsbegränsningar mellan elområdena och eftersom Ringhals 3, som ligger i SE3, kommer att vara ur drift två månader längre än planerat har Svenska Kraftnät inte kunnat öka upp kapaciteten som planerat.

Detta har lett till att SE4 den senaste tiden nästan uteslutande importerat el från Tyskland vilket är anledningen till att junis elpris blev rekordhögt.

 

 

Hur ser prognosen ut framåt?

Just nu är prognosen för SE4 tyvärr att elpriset kommer att fortsätta var högt under hela sommaren. Förhoppningsvis kan det vända i september när Ringhals 3 är tillbaka och Sydvästlänken enligt plan kommer in och ökar överföringen till SE4.

 

Varför har vi elområden i Sverige?

2011 togs beslut att införa så kallade elområden i Sverige. Gränserna är satta utifrån tillgången på produktion med syfte att stimulera utbyggnad av produktion i bristområdena i SE3 och SE4, och att Svenska Kraftnät ska bygga fler ledningar från norr till söder.

I normala fall gör elområdesindelningen att elpriserna endast är några procent högre i södra Sverige än i norra Sverige.

 

Varför är det dyrare i SE4?

Det finns generellt väldigt lite elproduktion i SE4 och området är beroende av import från övriga svenska elområden och kontinenten, framför allt Tyskland och Danmark.

 

Hur stor har elområdesjusteringen varit i SE4 historiskt?

I grafen nedan ser ni utvecklingen av elområdesjusteringen för SE4 sedan april 2019.

Berörs alla kunder i SE4 av elområdesjusteringen?

Ja, hos oss berörs alla kunder i SE4 oavsett vilket elavtal de har eller om de är privat- eller företagskund.