Avbryt
Blogg

Trendspaning: 4 av 10 barn i Sverige uttrycker oro för klimatförändringarna

hostlov_Michael_Podger_unsplash


Vi ville ta pulsen på hur barn i Sverige känner inför klimatförändringarna. Därför tog vi hjälp av Sifo för att undersöka om föräldrar har märkt av om deras barn visat oro. Vi ville också få svar på frågan om föräldrar pratar med sina barn om detta och om de inte gör det – vad beror det på?

Resultatet är slående, så många som 4 av 10 barn har uttryckt oro för klimatförändringarna. Barn i storstäder är mer oroliga för klimatet än riksgenomsnittet, här skiljer det nästan 10 % mellan olika regioner. Mest oroliga verkar barn i Malmöområdet vara.

Den viktigaste slutsatsen från undersökningen är dock att föräldrar i Sverige inte pratar med sina barn om klimatförändringarna.

  • Hela 91 % pratar bara slentrianmässigt med sina barn om denna viktiga fråga.

  • Mammor tar större ansvar för att prata med barnen än vad svenska pappor gör.

  • 25 % av papporna pratar aldrig med sina barn om klimatförändringarna medan 56 % sällan eller aldrig gör det.


Vad kan det tänkas bero på?

Många föräldrar svarar att de inte känner att de har tillräckligt med kunskap i frågan. Det är helt förståeligt. Vi blir idag överrösta av information i stora mängder om alltifrån ekologisk mat, gifter i maten, utsläpp, olyckor och elände. Det är många frågor man ska hålla sig uppdaterad om. Men vi har ju också ett ansvar att inte lägga klimatkrisen i knät på våra barn och de finns mycket man som förälder kan göra tillsammans med sina barn för att motverka klimatförändringarna, till exempel prata om dessa frågor och läsa på: ta del av nyhetsartiklar och följa vad till exempel miljöorganisationer som WWF Sverige och Naturskyddsföreningen säger. De kommer ofta med tips på vad du som individ kan göra för att vara klimatsmart i vardagen. Eller lyft frågan med dina barns skola, hur mycket pratar de om frågorna där? Skolan har såklart en viktig roll. Ett annat tips är att följa den här bloggen där vi försöker tipsa om enkla och roliga klimatsmarta val, alltifrån att konsumera mindre till att välja 100 % ren el från sol, vind och vatten.

Om undersökningen


Sifos undersökning ”klimat och barn” genomfördes under oktober 2015 på uppdrag av Children's Climate Conference. Den baseras på ett riksrepresentativt urval med 5 000 intervjuer i Sverige.