Avbryt
Nyhet

Vad säger lagen om nedskräpning?

Den som skräpar ned i vårt land bryter mot lagen. Om fler tänkte på det, på samma sätt som det bryter mot lagen att snatta i en affär eller sabotera någons egendom, kanske vi skulle få ned mängden skräp i naturen?

Vad är nedskräpning egentligen?

I det 15 kapitlet, paragraf 26 i miljöbalken står det att läsa svart på vitt att "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till". Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Lagen som skyddar naturen är stark 

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallas ”nedskräpning av normalgraden” och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning. I 29 kapitlet, paragraf 7 i miljöbalken står det att "Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år". 

Det finns en skräpbot också

När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats. Boten är på 800 kronor. Enligt Riksåklagarens föreskrifter är handlar det om då någon skräpat ned med små mängder skräp, till exempel snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar. 

Det finns förbud, men också enorma möjligheter med allemansrätten

Vi ska vara rädda om vår kära allemansrätt, den är superviktig för att ett fritt friluftsliv som alla kan ta del av. Faktum är att allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kapitlet, paragraf 15 i regeringsformen, som säger att "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten".