Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har vi kämpat för att få upp klimatfrågan och hållbarhet ännu högre på samhällets dagordning. Vår gemensamma drivkraft är att se till att omställningen mot hållbar, förnybar energi går snabbare. För Världsnaturfonden WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar.

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har vi genomfört ett antal olika aktiviteter och initiativ. Genom vårt samarbete har vi bland annat:

  • Hjälpt konsumenter och företag med inspirerande rådgivning för att göra det lättare att fatta hållbara beslut. Ett exempel är tjänsten Smutselskollen.se där du kunde jämföra vilka energislag de olika elbolagen sålde i Sverige.
  • Arbetat för att påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning i viktiga miljöfrågor, exempelvis för hållbar vattenkraft.
  • Jobbat för att hitta nya lösningar på elbranschens utmaningar inom biologisk mångfald och vattenkraft. 
  • Utmanat och utbildat varandra för att driva på utvecklingen inom elbranschen mot mer hållbar energi.
  • Stöttat och djupdykt i ett gemensamt naturvårdsprojekt kopplat till vattenkraft för att på ett konkret sätt förbättra och samtidigt lära oss mer om biologisk mångfald.

Gemensamma projekt

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har vi arbetat för att få upp frågan om 100 % förnybar och hållbar energi på samhällets dagordning. Vi har lyft fram att vi behöver ställa om till ett 100 % förnybart energisystem i både Sverige och i världen och det har vi gjort genom ett antal olika projekt och initiativ. Vi har genomfört flera projekt, bland annat ett antal vattenkraftsprojekt i Ångermanälven och ett solcellsprojekt på en skola i Filippinerna.

Vattenkraftsprojekt i Ångermanälven

Vi inledde vårt samarbete med gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Det har bland annat lett till en rapport med 266 konkreta förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Vi har även genomfört flera av de åtgärder som vi föreslagit för att återställa djur- och växtlivet i tidigare torrlagda delar av älven.

Här kan du läsa mer om våra vattenkraftsprojekt

Solceller på skola i Filippinerna

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har vi installerat solceller på skolan Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna. Solelen ger barnen en tryggare utbildning och en ljusare framtid. Solcellerna producerar solel åt skolan och uppfyller behovet av energi i vardagen och under kraftiga väderförhållanden.

Här kan du läsa mer om solcellsprojektet i Filippinerna

För långsiktig hållbarhet

Att gå från fossil energi och byta till hållbar el från förnybara energikällor är en av de viktigaste och enklaste sakerna du kan göra för miljön och klimatet. Vår el är märkt med en av världens tuffaste miljömärkningar på el, nämligen Bra Miljöval.

För Världsnaturfonden WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar. Det skriver vi under på!