Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Är din solcellsanläggning säker?

Allt fler väljer att producera sin egen el. Men har du som kund och elproducent den säkerhet du ska ha när det kommer till din solcellsanläggning? Peter Wigren är solcellsrådgivare hos Telge Energi och han menar att säkerheten borde prioriteras högre när det kommer till installationen av solceller.

Peter Wigren, solcellsrådgivare

För den som inte är bevandrad i branschen kan det vara svårt att veta exakt vad som behövs för att installera solceller – och vad man ska kräva av sin leverantör. Enligt Peter Wigren är det en trygghet att installera solceller med en totalentreprenad, det vill säga en solcellsaktör med egna montörer.

– På Telge Energi levererar vi hela solcellslösningen, från själva materialet till montage och installation. På så vis kan vi säkerställa att installationsarbetet utförs av certifierad personal och att montagematerialet håller hög kvalitet, menar Peter.

Den separata elcentralen

Enligt Peter finns det en särskilt viktig säkerhetsaspekt som aktörer ibland förbiser.

– För oss är säkerheten alltid A och O. En sak som särskiljer oss från många andra aktörer i branschen är att vi alltid installerar en separat elcentral för solcellsanläggningen med jordfelsbrytare, huvudbrytare och säkringar. Detta för att lätt kunna särskilja solcellerna från resterande hushållsel, förklarar Peter.

Med huvudbrytaren kan anläggningen snabbt slås av om olyckan skulle vara framme och det börjar brinna i ett hus med solceller på taket. Detta måste göras för att brandmännen ska kunna påbörja släckningsarbetet.

– ­­Det handlar om höga spänningar och vatten leder ju ström. Så det här borde egentligen vara en branschstandardiserad installation, avslutar Peter.