Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Vi går samman med Fortum

Den 1 oktober kommer vi att gå samman med Fortum. Då kommer även ditt elavtal att flyttas över till Fortum. Du behöver inte göra någonting, utan detta kommer att ske automatiskt. Du behåller givetvis samma avtal, priser, villkor och eventuella rabatter som du har hos oss.

In English

Tillsammans kan vi göra mer 

För oss på Telge Energi handlar det om dig, det har det alltid gjort. Det är för dig som vi kämpat för en hållbar fossilfri framtid och skapat lösningar som hjälper till att sänka din elkostnad. Nu är vi glada över att kunna ta nästa steg. 

Som du kanske redan vet har vi sedan snart ett år varit en del av Fortumkoncernen. Den 1 oktober går vi samman med Fortum genom en så kallad fusion. Tillsammans blir vi ett av Sveriges ledande elbolag. 

Genom att slå samman våra verksamheter  får vi mer kraft att utveckla bästa möjliga erbjudande för dig och att investera ytterligare i digitala verktyg och tjänster som hjälper dig att förenkla din vardag. Vi fortsätter alltså att fokusera på dig och ditt bästa, men under varumärket Fortum. 

Vad händer med ditt elavtal hos oss? 

För dig med ett befintligt elavtal  

För dig som har ett aktivt elavtal hos oss kommer det att flyttas över till Fortum den 1 oktober. Du behöver inte göra någonting utan detta kommer att ske automatiskt. Du behåller givetvis samma avtal, priser, villkor och eventuella rabatter som du har hos oss. 

För dig som tecknat elavtal med start efter 1 oktober 

För dig som har tecknat ett elavtal som startar efter den 1 oktober kommer ditt avtal att starta direkt hos Fortum. Du behöver inte göra någonting utan detta kommer att ske automatiskt. Du behåller givetvis samma avtal, priser, villkor och eventuella rabatter som du har hos oss. 

För dig som har ett tillval  

Om du har något av våra tillval Förnybart Plus eller Trippelskydd kommer även detta att flyttas över till Fortum den 1 oktober. Om tillvalet startar efter den 1 oktober kommer det att starta direkt hos Fortum. Du behöver inte göra någonting utan detta kommer att ske automatiskt. Du behåller givetvis samma avtal, priser, villkor och eventuella rabatter som du har hos oss. 

För dig med produktionsavtal 

Om du har ett produktionsavtal hos oss kommer även det att flyttas över till Fortum den 1 oktober.  

Du som har solceller, batteri eller laddbox 

Fram till 1 oktober hjälper vi dig precis som vanligt. Om du nyligen köpt solceller eller batteri av oss, men ännu inte fått dem installerade så kommer vi självklart att installera dem enligt plan.  

Efter 1 oktober kommer service- och supportärenden att hanteras av Fortum  

Din första faktura från Fortum 

Din första faktura från Fortum kommer i november och avser oktobers förbrukning. Fakturan från Fortum skapas i mitten av varje månad och skickas ut månatligen på samma sätt som hos Telge Energi. Om du i dag får pappersfaktura från Telge Energi och är ansluten till Kivra kommer du att få dina fakturor från Fortum i Kivra i stället.  

Information från ditt nätbolag 

I slutet av sommaren, när vi förbereder inför övergången till Fortum, kommer du sannolikt att få en notis från ditt nätbolag om detta. Du behöver inte agera på den informationen.  

Undrar du något? 

Om du har frågor kring ditt elavtal hör av dig till oss på elavtal@telgeenergi.se, 010-810 99 28 eller via vår chatt. 

Vanliga frågor och svar

We will be merging with Fortum

On the 1st of October we will merge with Fortum. You don't need to do anything; your electricity contract will automatically be transferred to Fortum. Your agreement, prices, terms and conditions, possible discounts will stay exactly as they are now.  

Together we can accomplish more 

For us at Telge Energi, it's all about you, it always has been. You’re the reason we have been working towards a sustainable, fossil-free future and investing in valuable solutions that help lower your electricity costs. Now, we are happy to announce that we are taking the next step forward. 

As you may already know, we have been part of the Fortum Group for almost a year. On the 1st of October we will  merge with Fortum. Together, we become one of Sweden's leading electricity companies. 

By merging our operations, we will be able to invest further in digital tools and services aimed at making your everyday life easier and give you the possibility to steer and decrease your electricity costs. Together, we will have even more resources aimed at further improving your customer experience. 

What happens to your electricity contract with us? 

If you are a customer with an existing electricity contract 

If you already have an electricity contract with us, it will be transferred to Fortum on the 1st of October. You don't need to do anything; this will happen automatically.  Your agreement, prices, terms and possible discounts will stay exactly as they are now. 

 If you recently signed a contract that will start after the 1st of October 

If you have signed an electricity contract starting after the 1st of October, your contract will start directly with Fortum. You don't need to do anything, this will happen automatically. Your agreement, prices, terms and conditions, and possible discounts will stay exactly as they are now. 

If you have a value added service  

If you have one or more of our value added services (Förnybart Plus and/or Trippelskydd), this will also be transferred to Fortum on the 1st of October. If the service is to start after the 1st of October, it will start directly with Fortum. You don't need to do anything, this will happen automatically.  Your agreement, prices, terms and conditions, and possible discounts will stay exactly as they are now. 

If you have a contract for electricity production  

If you have an electricity production contract for your solar panels with us it will be automatically transferred to Fortum on 1 October. Further information about this will be sent to you after the summer.  

Invoice and method of delivery 

Your first invoice from Fortum will be sent to you in November and will cover your October consumption.  

The invoices from Fortum will be created in the middle of each month and delivered monthly in the same manner as with Telge Energi. You will maintain your current delivery - and payment method. However, if you are currently receiving paper invoices and are connected to Kivra, you will start to receive your invoices in Kivra instead.

Information from your electricity grid company 

At the end of the summer, as we prepare for the transition to Fortum, you may receive a notification from your grid company. You do not need to act on that information. 

Questions? 

If you have questions regarding your electricity contract, please use one of the following ways to contact us: 
 
Email: elavtal@telgeenergi.se 

Telephone: 010-810 99 28  

You can also chat with us here on our webpage.

Frequently asked questions