,

Solceller för företag

Solceller gynnar inte bara klimatet, de lönar sig också för företaget. De betalar sig på 10-12 år och håller i minst 25 år. Samtidigt höjer de värdet på fastigheten. Sol är en höjdaraffär! Har du några frågor så finns vi på solkraft@telgeenergi.se

 

Intresserad av solceller? Vi hjälper dig och ditt företag

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

1

Se till att få en ordentlig kalkyl

Exakt hur lönsamt är solceller för er, med just era förutsättningar? Det har att göra med flera faktorer, bland annat hur stor takyta (eller markyta) ni har, anläggningens storlek och er elförbrukning. Sedan påverkar det såklart hur tak ser ut, har ni många saker i vägen för solen som skorstenar, skuggande träd eller byggnader så påverkar det. Och glöm inte att även företag kan söka bidrag. Det är på 20% av hela installationen, med andra ord omfattar det både arbetskostnad och material. 

2

Elcertifikat och ursprungsgaranti

Alla som köper el får betala en elcertifikatskostnad per förbrukad kilowattimme (kWh) vilket går till producenter av förnybar energi. Till dig alltså! Du får det för varje 1000 kWh förnybar energi du producerar och just nu är värdet cirka 10 öre per kWh. 

Ansök också om ursprungsgaranti. Elbolag som köper överskottsel behöver detta för att visa att det faktiskt är just solel de säljer vidare till sina kunder. Vi betalar 1-5 öre per kWh och eftersom vi vill ge en stabil ersättning betalar vi minst 50 öre/kWh för el, elcertifikat och ursprungsgaranti. Men ersättningen har varit mycket högre under sommaren och hösten 2018. Vi sköter rubbet kring detta för 995 kr vilket sparar dig många timmars arbete.

3

Ansök om investeringsbidrag

När du bestämt dig för solceller till företaget kan du söka investeringsbidrag hos Länsstyrelsen. Ja, även för företag! Det är idag på hela 20% av totalkostnaden för installationen, alltså både arbete och material. 

Vi vet inte hur länge investeringsbidrag kommer att finnas kvar, men det finns en del som talar för att det inte kommer finnas kvar länge. Passa på! Under år 2019 tillsätter regeringen 736 miljoner kronor per år till investeringsbidrag, vilket ökar chansen väsentligt att de flesta som ansöker om bidraget verkligen får det också.

4

Ta hänsyn till skattereglerna

All el du producerar upp till 255 kW är energiskattebefriad, men över det betalar du energiskatt. De här reglerna började gälla 1 juli 2018, men har fått mycket kritik och kommer förhoppningsvis att försvinna. Men som det är nu når ett företag snabbt taket om det har flera fastigheter under samma organisationsnummer.

För att vara mikroproducent måste du ha en timmätare, upp till en säkring på 63 ampere. Den är gratis att byta ut. Har du en anläggning med upp till 100 ampere säkring får du skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste du köpa lika mycket el som du säljer.

5

Kraven ökar från medarbetarna

Att investera i solceller är inte bara en bra affär, det är också ett sätt att visa att ni deltar i kampen för klimatet. Hela samhället behöver ställa om till förnybar energi och nu är ni med och bidrar.

En ny undersökning visar också att 85% av Sveriges befolkning vill att deras arbetsgivare minskar sin klimatpåverkan. Solceller hänger alltså ihop med att både behålla och attrahera medarbetare!

Nyligen infördes ett nytt lagkrav på hållbarhetsredovisning, som berör cirka 2 000 av Sveriges största företag. Samtidigt önskar allt fler kunder och intressenter att alla företag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket lett till att företagens frivilliga hållbarhetsredovisningar har ökat.