,

Teckna produktionsavtal och sälj överskottselen från dina solceller

Är du en av de som investerat i solceller som producerar mer el än du själv förbrukar? Grattis - då kan du sälja din överskottsel till Telge Energi! Teckna produktionsavtal hos oss så köper vi ditt överskott till spotpriset på Nord Pool.

Ring mig om produktionsavtal

Så gör du för att sälja solel till oss

Så här gör du för att sälja el från solceller till oss i två enkla steg:

1. Bli kund hos oss på Telge Energi

Du kan ringa oss direkt på 010-810 99 00 för att teckna produktionsavtal. Vi finns tillgängliga måndag till torsdag 08.30-17.00 och fredag 8.30-15.00. Eller så meddelar du oss här ovan att du vill bli uppringd.

2. Börja sälja din överskottsel till oss

Så snart vi fått en leveransbekräftelse från ditt nätbolag kan du börja sälja din överskottsel till oss! Vi sköter hela bytesprocessen med ditt nätbolag – du behöver alltså inte göra någonting. Detta tar vanligen cirka 2–3 till veckor.

Våra avtal när du ska sälja överskottsel

Vi betalar ut en ersättning för er överskottsproduktion med följande delar: Rörligt timspotpris & ursprungsgarantier (UG). För varje 1 000 kWh som man matar ut på nätet får man 1 UG, så det är inte varje gång man får den ersättningen. Ersättningen man får för UG är fast på 10 kr per UG.

Nedan kan du se våra avtal när du ska sälja el från solceller till oss på Telge Energi. Du väljer själv om du föredrar ett löpande eller ett bundet produktionsavtal. Behöver du rådgivning kring vad som passar just dig bäst är vi bara ett samtal bort!

  • Löpande produktionsavtal: Rörlig ersättning med timspot & UG
  • Bundet produktionsavtal 3 år: Rörlig ersättning med timspot & UG + 10 öre/kWh
     

Tips till dig som valt att sälja solel: ansök om skattereduktion

Du som valt att sälja egenproducerad solel i form av överskottsel kallas mikroproducent. Som mikroproducent av förnybar el har du sedan den 1 januari 2015 rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Detta gäller dig som har en fastighet med en huvudsäkring på maximalt 100 A. 

Ersättningen ges i form av att inkomstskatten minskas 1 gång per år med aktuellt belopp. Det är elnätsbolagen som lämnar kontrolluppgift på antalet kWh överskottsel till skatteverket. Det är sedan färdigtryckt på deklarationen för privatpersoner. Alla med en säkringsnivå på max 100A definieras som mikroproducent och får skattereduktion.

Från Skatteverkets hemsida:

“Skatteverket förtrycker uppgifterna som ska ligga till grund för skattereduktionen i skatteuträkningen till din inkomstdeklaration. När du skriver under eller e-signerar deklarationen begär du formellt skattereduktionen. Skattereduktionen beräknas på motsvarande sätt som skattereduktion för rot- och rutarbeten. Det innebär att du måste betala tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja skattereduktionen.

Elnätföretaget lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket

Elnätföretaget ska lämna en kontrolluppgift (KU 66) till Skatteverket för varje anläggning under ett kalenderår som el matats in på elnätet. Elnätföretaget ska lämna kontrolluppgiften i januari året efter det år som inmatningen har skett.”