,

Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och en av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. I maj 2021 fick Telge Energi uppdraget från Solivinds styrelse att förvalta och administrera Solivind från Utellus.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: solivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel paus, flytt eller överlåtelse, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se

Information från styrelsen

Ordinarie föreningsstämma Solivind El Ekonomisk Förening 2022

Tack till alla som deltog på årsstämman den 20 september! Medlemsbrev och protokoll från stämman kommer att skickas ut och även publiceras här i mitten av oktober.

 

Information om nytt medlemspris från 1 oktober 2022

Styrelsen har beslutat att höja medlemspriset från 1,30 kr till 2,20 kr/kWh exklusive moms (2,75 kr/kWh inklusive moms) fr.o.m. oktober 2022 i det fall den nya prismodellen inte är driftsatt.

Anledningen till att priset ändras igen är att vi fått en chockhöjning av elpriserna i augusti som vida överstiger de terminspriser som vi fick i juni när priset för augusti sattes. Vi har dessutom fått en kraftig ökning av skillnader i elpris mellan dygnets 24 timmar vilket innebär att föreningen får ett minusresultat på närmare 2 Mkr i september och därmed uppstår likviditetsproblem som vi inte kunde förutse.

Prisprognoser för november och december visar på rekordhöga elpriser med priser på över 4 kr/kWh + moms i SE4. Styrelsen har fått garantier från Telge Energi att de sätter högsta prioritet för att kunna driftsätta elområdestillägget i oktober 2022.

Historiska elpriser och medlemsförmån Solivind

Graferna som länkas nedan visar vilka marknadspriser och den medlemsförmån som våra andelar genererat per månad de senaste året. Vi har jämfört Vattenfalls rörliga pris med Solivinds medlemspris. Som ni kan se så har medlemmar i SE4 sparat drygt 90 kr/andel under perioden april 2021 till mars 2022, medan medlemmar i SE3 sparat drygt 60 kr/andel. Medlemsförmånen för medlemmar i SE1-2 är nära 0 eftersom vi i dag har samma medlemspris för alla medlemmar oavsett var man förbrukar sin andelsel. Det här visar tydligt orättvisan mellan föreningens medlemmar på den nya elmarknaden, och som styrelsen försöker rätta till genom sitt förslag till ny prismodell.

Historiska elpriser jan 2021-juli 2022

Medlemsförmån Solivind jan-juli 2022

 

 

Stadgar och avtalsvillkor

Här kan du ladda ner och läsa stadgar och avtalsvillkor för Solivind ekonomisk förening:

Stadgar

Avtalsvillkor gällande fr.o.m. 16 maj 2022

 

Telge Energi avtalsvillkor - rörligt avtal för företagskunder (.pdf)

Telge Energi avtalsvillkor - rörligt avtal för privatkunder(.pdf)

Produktionsstatistik och elpriser

Här uppdaterar vi löpande föreningens produktionsstatistik, produktionspriser och inköpspriser för el. Föreningens inköpspris är det pris som föreningen får köpa tillbaka inmatad medlemsel i respektive elområde.

Produktion och elpriser Solivind 2021
Produktion och förbrukning medlemsel Solivind t.o.m. juli 2022
Produktion Solivind jan-aug 2022
Historisk produktion Solivind t.o.m. juli 2022

Få hjälp av vår kundservice

Vill du ha hjälp, tips eller råd?

Vindkraft - vindkraftverk

Träffa styrelsen

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, bestående av medlemmar i föreningen, med kompetens och erfarenhet av att styra verksamheten på bästa sätt. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter och suppleanter. Vill du komma i kontakt med föreningens verksamhetsförvaltare och styrelse maila till solivind@telgeenergi.se

Jan-Olof Lönnblom, Ordförande

Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han spenderat på Ericsson, de senaste åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika styrelser. Han har 50 vindkraftsandelar och solel på taket.

Johan Öhnell, vice Ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011.  Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015. Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket. 

Staffan Appelros

VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Johan Ihrfelt

Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar elproduktion och över 20 år erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom branscher i förändring.

Anders Lissåker

IT- managementkonsult med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt i internationella storbolag, ägare av Lissåker Consulting och styrelseledamot i börsbolaget Appspotr. Anders är pionjär kring elbilsanvändning och egenproduktion av el.

Hans-Otto Scheck

Diplomingenjör i elektronik, pensionär. Forskade i vindkraft i början av 80 talet. De senaste åren ansvarig för utvärdering av alternativa energilösningar och utveckling av internationella standarder för beräkning av miljöpåverkan inom telekombranschen

Stefan Sundelius Telge Energi Solivind

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.