Avbryt

Telge Energi Vind ekonomisk förening

Telge Energi Vind är en ekonomisk förening som äger två vindkraftverk, Movind i Kalmar län och Hedvind i Dalarna.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas miljöengagemang och ekonomiska intressen.

Detta gör föreningen genom att förvärva, äga och förvalta vindkraftverk som producerar el som täcker alla medlemmarnas elförbrukning. Föreningens nuvarande styrelse har 6 medlemmar och väljs på föreningsstämman.

Protokoll och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Träffa styrelsen

Johan Öhnell

Ordförande

Martin Hedberg

Ledamot

Maria Richtnér

Ledamot

Daniel Eriksson

Ledamot

Johannes Boson

 Ledamot

Stefan Sundelius

Verksamhetsförvaltare