Avbryt

Vi samarbetar med Världsnaturfonden WWF

I januari 2014 ingick vi på Telge Energi ett långsiktigt partnerskap med Världsnaturfonden WWF. Tillsammans arbetar vi för att förse Sverige med hållbar energi på naturens villkor. För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar.

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF kämpar vi för att få upp frågan om koldioxidutsläpp ännu högre på samhällets dagordning, så att omställningen mot hållbar, förnybar energi går snabbare. Det gör vi genom ett antal olika aktiviteter och initiativ:

  • Hjälper konsumenter och företag med inspirerande rådgivning som gör det lättare att fatta hållbara beslut. Ett exempel är tjänsten Smutselskollen där du kan jämföra elbolagens elmixar.
  • Försöker påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning i de viktigaste miljöfrågorna.
  • Jobbar för att hitta nya lösningar på elbranschens utmaningar inom biologisk mångfald och vattenkraft. 
  • Utmanar och utbildar varandra för att leda utvecklingen inom elbranschen mot att förse Sverige med en mer hållbar energi.
  • Stödjer och djupdyker i ett gemensamt naturvårdsprojekt kopplat till vattenkraft för att på ett konkret sätt förbättra och samtidigt lära oss mer om biologisk mångfald.

För långsiktig hållbarhet

Att gå från fossil energi och byta till 100% ren el från förnybara energikällor är en av de viktigaste och enklaste sakerna du kan göra för miljön och klimatet. För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar.

Gemensamma projekt

Tillsammans med WWF arbetar vi för att få upp frågan om 100% förnybar energi på samhällets dagordning. Vi lyfter fram att vi behöver ställa om till ett 100% förnybart energisystem i både Sverige och i världen och det gör vi genom ett antal olika projekt och initiativ. Vi är igång med två spännande projekt - ett vattenkraftsprojekt i Ångermanälven och ett solcellsprojekt på en skola i Filippinerna.

Vattenkraftsprojekt i Ångermanälven

Vi inledde vårt samarbete med gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Det har bland annat lett till en rapport med 266 konkreta förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Vi har även genomfört flera av de åtgärder som vi föreslagit för att återställa djur- och växtlivet i tidigare torrlagda delar av älven.

Här kan du läsa mer om vattenkraftsprojektet

Solceller på skola i Filippinerna

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har vi installerat solceller på skolan Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna. Den rena elen ger barnen en tryggare utbildning och en ljusare framtid. Solcellerna producerar ren el från solkraft åt skolan och uppfyller behovet av energi i vardagen och under kraftiga väderförhållanden.

Här kan du läsa mer om solcellsprojektet i Filippinerna

Kontakta oss