Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Kvinna sätter sin laddare i vägguttag
Nyhet

Bli elsmart och minska din nätavgift

Publicerad: 2023-02-01

Nätbolagen äger ledningarna där du har din nätanläggning, och är därför ansvariga för att du har ström till din anläggning. Nätbolaget skickar i sin tur över information till ditt elhandelsbolag om hur mycket el din anläggning förbrukat och under vilken tid.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027. En del nätbolag har redan infört den här nya prismodellen och ett av dem är Telge Nät. Medan du tidigare bara har kunnat påverka din elnätskostnad genom att minska användningen av el kan du med den nya prismodellen även minska kostnaden genom att använda elen smart.

Påverka din effektavgift

Så hur kan du då hålla nere effektavgiften? Jo, genom att sprida ut din elanvändning över dygnets timmar. När ett hushåll använder många saker som drar el samtidigt ökar nämligen belastningen på elnätet och då får man också betala en högre effektavgift. Använder du i stället en sak i taget, blir effektavgiften lägre. Det bästa sättet att hålla nere effektavgiften är att sprida ut sin elanvändning över dygnet och månaden. Du kommer att få flera effekttoppar under månaden men det är endast den högsta som du får betala för.

Höglasttid och låglasttid

Tanken med effektavgiften är att den ska vara olika hög vid olika tider för att återspegla hur belastningen på elnätet varierar över tid. Höglasttid infaller den tid på året då det är som kallast och elnätet är som högst belastat och då betalar du därför en högre överföringsavgift och effektavgift. Om du har Telge Nät som nätbolag infaller höglasttiden under perioden 1 november - 31 mars under vardagar mellan kl. 07:00 och 20:00. Resten av dygnet är det låglasttid och då är överföringsavgiften lägre och du betalar ingen effektavgift. De exakta tiderna på dygnet då höglasttiden infaller kan variera mellan olika nätbolag, men höglastmånaderna är desamma oavsett vilket nätbolag du har. Övriga månader är det låglasttid oavsett tid på dygnet och då är överföringsavgiften lägre och du betalar ingen effektavgift. 

Så räknas effektavgiften ut

Det är den timme under månaden då du har haft som högst förbrukning i genomsnitt som ligger till grund för hur hög din individuella effektavgift blir. För att räkna ut din effektavgift under höglastmånaderna tar nätbolaget ut ett värde som baseras på hur hög din förbrukning varit under varje enskild timme för hela den aktuella månaden, men också ett specifikt värde som baseras på din förbrukning specifikt under höglasttid på dygnet. Om det högsta värdet (den timme då du förbrukat som mest el) infaller under höglasttid blir det ett och samma värde för hela månaden och du betalar bara ett enskilt belopp. Om din högsta förbrukning i stället infaller under låglasttid får du två olika värden, ett för din förbrukning specifikt under höglasttid och ett för låglasttid och får betala två olika belopp. Det bästa sättet att försöka hålla nere effektavgiften är alltså att:

1) sprida ut din elanvändning över dygnet och
2) att försöka planera din elanvändning så att så stor del som möjligt infaller utanför höglasttid.

Observera att den här texten handlar om ditt elnätsbolag och det är alltså de som kommer att hantera en eventuell effektavgift, inte vi på Telge Energi (vi är ditt elbolag).

Nätbolaget debiterar dig också för bland annat överföringsavgift och energiskatt. Vill du veta exakt vad som gäller för just ditt nätbolag och få mer ingående information om hur den nya prismodellen fungerar, hör med ditt nätbolag. Om du tillhör Södertälje, Järna eller Nykvarns kommun är ditt nätbolag Telge Nät. Om du är osäker på vilket som är ditt nätbolag kan du hitta det här.

Vill du veta mer om hur Telge Näts effektavgift fungerar? Här kan du läsa mer och se en film om detta.