Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Latinsk mörkhårig kvinna 30-40 års åldern med jeansskjorta och grönt linne, äter en sallad framför datorn samtidigt som hon tittar på klockan

Allt du behöver veta om timpris och månadspris

Vill du veta mer om hur det här med timpris och månadspris på el faktiskt fungerar? Här förklarar vi skillnaden mellan dem och hur du vet vad du ska välja.

Alla dygnets timmar har ett elpris som baseras på spotpriset* på elbörsen Nord Pool. Timpris innebär att ditt elpris beräknas genom att din förbrukning under en timme multipliceras med det aktuella spotpriset just den timmen då du använde elen. I slutet av månaden summeras alla timmar och på din faktura presenteras ditt unika snittpris för just den månaden.

När du har månadspris betalar du i stället ett snittpris som är gemensamt för alla våra månadsavlästa kunder i ett och samma elområde. Även här är det spotpriset* på elbörsen Nord Pool som utgör grunden.

I månadsmedelpriset ingår också en så kallad volymvägningsavgift som utgörs av alla våra månadsavlästa kunders timförbrukningsprofiler. Det innebär att kunder som använder el på billiga timmar drar ner månadsmedelpriset medan kunder som har en stor förbrukning på dyra timmar drar upp månadsmedelpriset. Priset påverkas därför av när på dygnet majoriteten använder sin el och ju fler av alla månadsavlästa kunder som kan flytta sin förbrukning till de tider under dygnet då priset är som lägst, desto lägre kommer också det gemensamma snittpriset att bli.

Att sprida ut din förbrukning över dygnets timmar innebär också att du får färre effekttoppar och att elnätet belastas mindre. Det är alltså bra av flera olika anledningar!

Hur vet jag vad jag ska välja?

För dig som har möjlighet att styra och planera din elanvändning till de tider på dygnet när spotpriset är som lägst kan timpris vara ett bra alternativ.

För dig som inte kan eller vill behöva planera din elanvändning eller som har en relativt låg förbrukning kan det ofta vara bra med månadspris i stället. Då betalar du i stället ett snittpris som är gemensamt för alla våra månadsavlästa kunder i ett och samma elområde.

Hur vet jag om jag har timpris eller månadspris i dag?

På Mina Sidor/Mina avtal kan du se både din avläsningstyp och debiteringstyp. För att kunna få timpris behöver du ha vårt elavtal som heter Rörligt timpris. Om du redan är kund hos oss kan du enkelt byta avtal på Mina Sidor. Om du inte är kund än men vill teckna elavtal hos oss kan du se alla våra elavtal här.

Se våra elavtal och teckna

Hur gör jag om jag vill byta till timpris?

Om du vill byta från månadspris till timpris behöver du byta till vårt elavtal Rörligt timpris. Du kan enkelt byta elavtal på Mina Sidor.

Påverka ditt elpris

När du har timpris innebär det också att du har möjlighet att påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Elpriset brukar vara högre de tider på dygnet när de flesta personer konsumerar el. Därför är elpriset normalt sett som högst på morgonen mellan klockan 7 och 9 och på kvällen mellan 17 och 19. Mellan klockan 02 och 04 elen ofta som billigast, men redan vid klockan 22 på kvällen brukar priserna börja sjunka. Fundera därför på om du kan förlägga vissa energikrävande aktiviteter till senare på kvällen. Både diskmaskinen och tvättmaskinen kan du med fördel sätta på när du går och lägger dig och låta gå klart under natten. Har du en elbil kan du även passa på att schemalägga din laddning till nattetid när elen är billigare. På så vis kan du ofta spara en del pengar.

Men, det är viktigt att komma ihåg att det som traditionellt sett har ansetts vara "billiga" och "dyra" timmar inte alltid stämmer längre utan precis som resten av elmarknaden råder stor rörelse och osäkerhet. Om du vill försöka planera din elanvändning för att få ner ditt elpris är det därför bäst att hålla koll på dagens spotpriser

*Förutom spotpriset på den nordiska elbörsen tillkommer bland annat handelsavgifter för att köpa el, elcertifikatsavgift, påslag, årsavgift samt moms. Tillsammans blir det ditt slutliga pris. Detta gäller oavsett om du har timpris eller månadspris.

Laddningsikon