Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Vattenkraftverk

Hur fungerar vattenkraftverk?

Publicerad: 2024-04-30

Under 2023 stod vattenkraft för hela 58% av vår energimix. Vi vet att vattenkraft är en förnybar energikälla. Men hur går det egentligen till när vattnet omvandlas till el?

Hur fungerar det? 

Dammanläggning

För att producera vattenkraft behövs en damm över en flod eller vattendrag för att skapa en reservoar av vatten. Dammarna används för att reglera flödet av vatten och ackumulera en stor mängd vatten på plats. 

Vattenavledning 

Genom kontrollerade öppningar i dammen eller speciella rör leds vattnet från reservoaren till kraftverket. Ju större skillnad i höjd mellan reservoarnivån och kraftverket (kallas fallhöjd), desto mer kraft kan genereras. 

Turbinsystem

När vattnet når kraftverket används det för att rotera turbiner. Turbinerna är anslutna till generatorer som omvandlar den roterande rörelsen till elektricitet genom något som kallas för elektromagnetisk induktion. 

Elektricitetsproduktion 

Den genererade elektriciteten överförs sedan genom ledningar till konsumenter, antingen i form av industriella anläggningar eller bostadsområden. 


Läs mer