Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Hur självförsörjande kan man bli med solceller?

Publicerad: 2023-04-24

De rekordhöga elpriserna under det gånga året har fått ännu fler att bli intresserade av solceller för att kunna producera sin egen el. Solen har ofantliga möjligheter att ge oss förnybar el stora delar av året, men hur självförsörjande kan man egentligen bli på el?

Under pandemin växte sig preppertrenden större och allt fler har insett vikten av att se över sitt hem för att vara förberedd inför en eventuell krissituation när samhället inte längre fungerar som vi är vana vid. Vissa saker är lättare att bli självförsörjande på, men hur är det med el?

– Solceller skapar stora möjligheter till att bli självförsörjande på el och minska beroendet till andra produktionsslag. I Sverige lyser solen som allra mest under sommaren och under den perioden går det inte bara att bli självförsörjande på el, utan många solcellskunder kan till och med tjäna pengar på att sälja sitt överskott, menar Amadeus Pilsetnek, affärsområdeschef för hårdvara på Telge Energi.

Även om den absolut största delen av soltimmarna infaller under sommaren kan solcellerna leverera mycket el både under våren och hösten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är i förhållande till den förbrukning som ska täckas så kan det absolut vara möjligt att bli relativt självförsörjande på el också under denna period, speciellt om man utökar solcellerna med att lagra den producerade elen i batterier.

– Batteriet kan då laddas upp under dygnets soliga timmar för att sedan nyttjas effektivt under andra delar av dygnet. Då har du också flexibiliteten att kunna nyttja den lagrade energin specifikt under de timmar på dygnet när din förbrukning är högre. Dessutom finns det möjlighet att via batterilagring gå över till batteridrift under en kortare period vid ett eventuellt strömavbrott, förklarar Amadeus Pilsetnek.

Under vintern är det däremot en utmaning att bli helt självförsörjande på el. För det första är det både mörkare och kallare då, vilket gör att solcellerna får svårare att producera. För det andra använder hushållen generellt sett mycket mer energi jämfört med resten av året, framför allt i form av uppvärmning.

Men det finns andra saker man kan göra för att bli mer självförsörjande på el just under vintern.

– Vedkamin är en jättebra värmekälla och ett bra komplement till solceller under vintern. Sedan är både bergvärme och frånluftsvärmepumpar också jättebra för den som vill producera sin egen energi. Alla har olika för- och nackdelar och bäst fungerar de i kombination av varandra under året.

Vill du kunna dra nytta av solceller redan i sommar?

Intresset för solceller har vuxit explosionsartat det senaste året och många leverantörer har långa leveranstider för solceller. Men på Telge Energi har vi just nu relativt kort leveranstid och om du beställer nu har du fortfarande möjligheten att få en installation påbörjad innan sommaren (beroende på var du bor kan det gå ännu snabbare!). Hör av dig till en av våra erfarna solcellsrådgivare så kan vi titta på just dina förutsättningar.

Kontakta våra solcellsrådgivare genom att mejla till solkraft@telgeenergi.se