Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Johannes Boson, VD Telge Energi
Pressmeddelande

Konsumenten går vilse i elbolagens begreppsdjungel

Publicerad: 2020-05-27

Grön, fossilfri, förnybar eller hållbar? Konsumenter förväntas göra kloka val för klimat och miljö i många olika situationer i vardagen. Elbranschen är en av många branscher som använder en mängd olika uttryck i sin marknadsföring för att berätta hur bra deras produkt är för miljön. Men en färsk undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Telge Energi visar att det råder stor förvirring bland konsumenter kring vad olika begrepp egentligen betyder.

Priset är föga förvånande den viktigaste faktorn för svenskarna vid val av elleverantör, men ansvarsfullt agerande inom miljöfrågor står som stark tvåa. I princip alla svenska elbolag bygger en stor del av sin kommunikation på budskap om hur bra just deras el är för klimat och miljö. Men Telge Energis undersökning* visar att konsumenter generellt är osäkra på exakt vad det är elbolagen säger. Drygt 3 av 4 svenskar tycker till exempel att två av elbolagens favoritbegrepp, ‘hållbar el’ och ‘förnybar el’, är förvirrande och känner sig osäkra på skillnaden mellan dem och vilket som är den bästa ur miljö- och klimatsynpunkt. Begreppsförvirringen kring el och miljö visar sig särskilt tydligt då svenskarna ska ta ställning till vilket begrepp som visar att hårdast miljökrav har ställts på elens ursprung och produktion. Många konsumenter vill göra rätt val ur hållbarhetsperspektiv och tror att de gör det. I verkligheten har de dock ofta dribblats bort av fluffiga och förvirrande hållbarhetsbegrepp som bolagen själva fyller med deras egen tolkning eller önskan om begreppet. Förvirringen försvårar medvetna val och gör en hel del av elbolagens budskap något meningslösa.

- Det är viktigt att konsumenter förstår vad produkterna de köper har för påverkan på miljö och el är inget undantag. Annars är det lätt att tro att valet av elavtal inte spelar så stor roll för hållbar utveckling. Det finns en stor risk att elbolagen inte prioriterar miljö och klimat på riktigt och gömmer sig i begreppsdjungeln. Skillnaden mellan el som producerats med mer eller mindre hänsyn till miljön är stor och individens val gör skillnad. Den som vill välja el från förnybara källor som producerats med stor hänsyn till miljön skall välja el märkt med Bra Miljöval, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Förnybart är rätt väg att gå för ett hållbart energisystem, men problemet som Telge Energi vill belysa är att, även när el kommer från förnybara energikällor, är den inte per definition hållbar. Hållbar el är inte bara förnybar, utan har dessutom producerats på ett sätt som tar hänsyn till djur- och naturliv. Vatten- och vindkraft kan vara hållbara, men när de inte är det så skapar det stora påfrestningar på djurlivet och naturen. Detta är något som många inte känner till. En stor andel av svenskarna (4 av 10) anser att de genom att välja vattenkraft automatisk har gjort ett hållbart energival, vilket är rent felaktigt. Män tror detta i högre grad än kvinnor (42% mot 30% av kvinnorna). Lika stor andel (4 av 10) instämmer i påståendet att val av vindkraft är detsamma som att göra ett hållbart el-val; ett påstående som inte heller är korrekt.

- Undersökningen är en viktig signal till oss elbolag att vi måste bli mycket tydligare när det kommer till att kommunicera hållbarhet. Våra kunder tycker de här frågorna är viktiga, men vi har inte lyckats förmedla vad de olika begreppen som branschen skryter med egentligen betyder. Det är hög tid för oss och våra branschkollegor att bli bättre – både på att kommunicera och på att sälja bättre el. Kanske behöver andra branscher också fråga sig om begreppen de använder verkligen är begripliga, säger Jonas Månsson, Marknads- och kommunikationschef på Telge Energi.

Undersökningen är en del av en större kampanj från Telge Energi som vill belysa vad olika begrepp faktiskt betyder och varför skillnaden är viktig. Till exempel vet många konsumenter inte att när de väljer fossilfritt så väljer de kanske kärnkraft eller att “grön el” inte har någon vedertagen definition. För hållbar utveckling behöver vi i första hand vi välja bort allt som inte är förnybart, men det är också skillnad på förnybar och hållbar el. Och skillnaden räddar biologisk mångfald som annars hotas. Syftet med kampanjen är att rusta konsumenter för att kunna göra medvetna val och samtidigt en uppmaning till hela elbranschen att bli tydligare. En del av kampanjen är “Hållbarhetskompassen” på Telge Energis hemsida, där konsumenter enkelt kan kolla upp vad olika begrepp betyder, lära sig skillnaden mellan olika miljömärkningar och läsa om klimat- och miljömyter samt elsmarta tips.

 

Presskontakt:

Johline Lindholm, Press- och PR-ansvarig Telge Energi
Telefon: 073-390 21 58
Mejl: johline.lindholm@telgeenergi.se

 

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15-17 april 2020 har sammanlagt 1021 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18 år eller äldre, i Sverige. Resultatet är representativt för den vuxna befolkningen i Sverige.