Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
I förgrunden står snötäckta granar och i horisonten syns fjäll och en rosablå himmel
Nyhet

Nu breddar vi vår energimix

Publicerad: 2024-01-15

När världen förändras, gör vi det med. Därför väljer vi på Telge Energi nu att bredda vår energimix. Från och med 15 januari kommer nya kunder att kunna välja mellan fossilfri och förnybar energimix. För våra befintliga kunder blir elen i avtalen per automatik fossilfri från 1 april, men den som önskar har fortsatt möjligheten att få enbart förnybar el. 

Vi ser med stolthet på vår historia  

Telge Energi har länge gått i bräschen för förnybar energiförsörjning med målet att minska beroendet av fossila bränslen. Vi är stolta över vår historia som ett av de första elbolagen i Sverige att erbjuda el från enbart förnybara kraftslag. I takt med att världen och våra vanor förändras, ändras också elbehovet. Just nu ställer världen om och i den framtida energimixen är de förnybara kraftslagen sol, vind och vatten fortsatt mycket viktiga, men de räcker inte för att tillgodose behovet av stabil, tillgänglig och prisvärd el. Tvärtom är experter, politiker och beslutsfattare överens om att alla fossilfria kraftslag behövs för att vi ska lyckas nå omställningsmålen.  
 
Telge Energi har gått från att vara ett kommunägt bolag med kunder i Södertälje med omnejd till att bli ett av Sveriges 10 största elhandelsbolag med en av landets högsta andel nöjda kunder. För ett halvår sedan bytte vi ägare och nu ingår Telge Energi i Fortum, en av Nordens största energikoncerner. Detta ger oss nya möjligheter att utvecklas tillsammans med våra kunder och svara upp mot deras efterfrågan som den ser ut idag.  


Alla fossilfria kraftslag behövs

 Omställningen mot ett klimatneutralt samhälle har gått in i en ny fas. Nu handlar det om konkreta lösningar som steg för steg tar oss närmare målet om nettonoll utsläpp i Sverige 2045. Elektrifieringen är nyckeln till att lyckas med klimatmål, fortsatt tillväxt och välfärd. Inom persontransporter, godstransporter och industriella processer måste fossila bränslen fasas ut och ersättas med eldrift och vätgas. Detta ställer helt nya krav på vår elförsörjning. De kommande 20 åren förväntas Sveriges elbehov mer än fördubblas. För att få kalkylen att gå ihop krävs det att alla fossilfria energislag ingår i energimixen. Läs mer om Sveriges elbehov 2045 här.   


Vi tar till oss omvärldens röster och lyssnar på våra kunder

Vi har pålästa och engagerade kunder. Många av dem vill vara en del av omställningen och de vet att deras val spelar roll. Många hör av sig med önskemål om att kunna köpa el från alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft. Signalerna har blivit starkare med åren och självklart tar vi intryck. Precis som vi lyssnar på dem som fortsatt vill välja enbart förnybart. Därför finns den möjligheten kvar. I juni 2022 slog Europaparlamentet fast att kärnkraften är en förutsättning för att vi i Europa ska nå våra gemensamma klimatmål. Satsningar på kärnkraft ingår nu i EU:s taxonomi och betraktas som hållbara investeringar.  


Mot bakgrund av allt detta har vi omprövat vår tidigare hållning där vi endast förmedlat el från förnybara källor. Idag breddar vi vårt erbjudande till att innefatta alla fossilfria kraftslag – sol, vind, vatten och kärnkraft. Självklart kommer den som vill fortfarande att kunna välja avtal med endast förnybar el.