Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
te pressmed s36fullformat
Pressmeddelande

Nu har Telge Energi passerat gränsen, över 1000 st egna solelproducenter!

Publicerad: 2017-10-19

Telge Energi ligger i framkant med helhetslösningar för solcellsinstallationer och det märks på det stora intresset. Fler och fler börjar se solens potential som förnybar energikälla. Och Telge Energi kan stolt presentera över 1000 st egna solelproducenter runt om i landet som förser den svenska elmarknaden med 100% svensk sol, förnybar energi i dess mest närproducerade form.

Solenergi är den mest populära kraftkällan hos svenska folket. Enligt en färsk Sifo-undersökning kan 7 av 10 tänka sig att installera solceller på sitt tak. Intresseanmälningarna för att bli solelproducent har ökat på senare tid hos Telge Energi. Att producera egen el är bland det bästa man kan göra för miljön och klimatet, samtidigt som det bidrar till mer självförsörjande. Som solelproducent kan du dessutom sälja ditt överskott till Telge Energi som betalar en av de högsta ersättningarna i branschen, det säljs sedan vidare till andra elkunder som vill ha ren el t.ex. i form av den unika produkten 100% svensk sol. På så sätt är Telge Energis kunder med och ökar andelen ren el på elmarknaden.
 

– Efterfrågan på solenergi är stor och försäljningen går bra vilket gör att vi kan vara långsiktiga i vår ersättningsmodell till våra solelproducenter och ge en stabil ersättning över tid. Du får en bra avkastning och har gratis el i många år när din anläggning är avbetalad. Den tryggheten är viktig och vi värderar högt att kunna ge det till alla som väljer att sälja sitt överskott till oss. På så vis hoppas vi också kunna uppmuntra fler till att bli solelproducenter, säger Stefan Sundelius, solexpert på Telge Energi.
 

Idag finns en outnyttjad potential kring solenergi i Sverige. Av den el vi konsumerar kommer bara 0,08 % från sol. Detta trots att vår potential är minst lika stor som Tysklands, där de redan har kommit långt med produktion av solenergi. Den svenska potentialen är 500 000 villaägare och 100 000 företag, men idag är det bara ca 10 000 villor och ca 3000 företag som har installerat solceller. Solenergi är en förnybar energikälla direkt från solens strålar. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Om fler skulle välja solenergi i sina elavtal och installera solceller på taket så skulle de också på ett enkelt sätt bidra till renare miljö och klimat.

Fotnot: Bilden är tagen av Hans Nergell, en av Telge Energis 1000st solelproducenter.