Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Man lyssnar på musik i hörlurar
Därför ska du välja

Rörligt elavtal

  • Du väljer själv tim- eller månadspris 
  • Ingen bindningstid eller uppsägningstid
  • 100% fossilfri el

Så fungerar rörligt elavtal

Med ett rörligt elavtal har du ett rörligt elpris där basen består av spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Priset kan därför variera både uppåt och nedåt och det är först när månaden är slut som du vet vad ditt slutgiltiga elpris blev.

Historiskt sett så har avtal med rörligt elpris gett det lägsta priset över tid. På kort sikt kan priset däremot gå både upp och ner och därför behöver du samtidigt vara beredd på, och kunna hantera, plötsliga prisuppgångar. 

Du kan välja mellan Rörligt elavtal med månadspris eller med timpris.

 
Rörligt månadspris

Passar de flesta

 

Vill kunna ta del av elmarknadens upp- och nedgångar

Inte vill eller kan styra din förbrukning utan hellre betalar ett medelpris varje månad

Med rörligt månadspris betalar du ett medelpris för månaden. Priset fastställs när månaden är slut och baseras på vilka timmar majoriteten av kunderna förbrukat el under månaden. Du betalar lika mycket för månadens alla timmar, så det har ingen större betydelse när på dygnet du förbrukar elen. 

Även om du inte kan påverka ditt elpris genom att planera din förbrukning så kan du alltid minska din elkostnad genom att minska förbrukningen!

Rörligt månadspris har en månadsavgift på 59 kr inkl. moms. Ingen bindnings- eller uppsägningstid.

 

Räkna på ditt pris

 
Rörligt timpris

Passar dig med husTimpris

 

Vill kunna ta del av marknadens upp- och nedgångar

Kan påverka och styra din elförbrukning till tider på dygnet när spotpriset är lågt

Har möjlighet att hålla koll på elpriset och planera din elanvändning

Med rörligt timpris betalar du vad elen kostar just de timmar du använder den och därför varierar priset över dygnet. Genom att hålla koll på det kommande dygnets spotpris kan du styra din förbrukning till de billigaste timmarna och därmed påverka din elkostnad. 

För att kunna få timpris behöver vi få in dina mätvärden per timme eller kvart. Om du inte redan är timavläst när du tecknar avtalet skickar vi en begäran till ditt nätbolag så att de kan börja skicka dina tim- eller kvartsvärden till oss. Om vi inte hinner få in dina tim- eller kvartsvärden innan din första faktura ska betalas så kommer du att få betala månadspris tills ditt nätbolag börjar skicka oss rätt värden. Om din elmätare behöver bytas ut kan detta dröja upp till tre månader. 

I vår app kan du följa din förbrukning och spotpriset timme för timme och planera din förbrukning för kommande dygn.  

Rörligt timpris har en månadsavgift på 59 kr inkl. moms. Ingen bindnings- eller uppsägningstid. 

 

Räkna på ditt pris

 

Laddningsikon