Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Hus med solpaneler där Telge Energi installerat 2021
Pressmeddelande

Ny undersökning: Svenskar vill helst ha el från solkraft

Publicerad: 2021-09-22

Mer än var tredje svensk vill att elen de använder ska komma från solkraft, vilket gör solel till den i särklass mest populära elkällan. Det visar en färsk undersökning från Telge Energi. Lika många (35%) tycker att solel är den allra viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden.

För att djupdyka i svenskars inställning till solenergi har Telge Energi genomfört en undersökning i samarbete med Kantar Sifo. Undersökningen visar att det finns stark preferens för solenergi i jämförelsen med andra energikällor. Mer än var tredje svensk (35%) vill helst se att den egna elen kommer från solkraft. Dessutom svarar 35% att solenergi är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden och sju av tio svenskar kan tänka sig att sätta upp egna solceller.

Att svenskar vill se mer energi från solen är tydligt och produktionen av solkraft behöver få bästa möjliga förutsättningar. Idag utgör solkraft under 1 % av all el som matas ut på nätet i Sverige. På Telge Energi är målbilden att den siffran ska vara runt 15 % inom 10 år.

- För att vi ska producera så mycket solkraft som vi faktiskt kan, måste fler bli producenter. Vi behöver fler solpaneler på villor, på flerbostadshus, hos företag och fler solelparker. Politikerna har stimulerat utvecklingen med mer stabil finansiering för villaägare genom det gröna avdraget, och det är viktigt att villaägarna nu får behålla stabilitet och att det inte tillkommer nya avgifter. Kvarvarande hindrande regelverk behöver också tas bort för företag och organisationer och privatpersoner som vill äga tillsammans, säger Niklas Holberg, chef för affärsområdet sol på Telge Energi.

Hållbarhet en viktig parameter när det kommer till solceller
Undersökningen visar att hela 46% av befolkningen kan tänka sig att betala mer för solceller som är hållbart producerade. Undersökningen visar även att 72% av befolkningen kan tänka sig att sätta upp solceller där de bor. En intressant slutsats från undersökningen är att hållbarhet rankas som viktigare än ekonomiska skäl bland potentiella solelproducenter. 48% anger hållbarhet som det främsta skälet till varför de vill installera solceller, jämfört med 41% som anger ekonomiska skäl.

– Det är fantastiskt att se att hållbarhet är prioriterat. Nu måste branschen ta vid och driva marknaden mot mer hållbara produkter. Detta viktiga arbete pågår för fullt hos oss, bland annat ser vi över våra leverantörskrav ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Andra viktiga steg är att kunna erbjuda Europatillverkade solpaneler till våra kunder och därmed ge bättre insyn i leverantörskedjan, säger Niklas Holberg, chef för affärsområdet sol på Telge Energi.

Telge Energi var tidiga med att vilja ta vara på solens potential i energiomställningen. Elbolaget var först ut i branschen med att möjliggöra för sina kunder att köpa solel i elavtalen år 2012 och år 2014 började de erbjuda hjälp med installation av solpaneler. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all handelsvolym med svenskproducerad solel som matas ut på elnätet. Telge Energi köper svenska ursprungsgarantier på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer, vilket innebär att bolagets övriga kunder kan teckna exklusiva avtal som garanterar svenskproducerad solel. I kontrast till att solel endast står för 1 % av all den el som matas ut på elnätet i Sverige, har Telge Energi valt att låta solelen utgöra hela 15 % av deras elmix.

Telge Energi arbetar sedan länge aktivt för att skapa bättre förutsättningar för utbyggnaden av solenergi i Sverige. Just nu driver de följande frågor:

  • Behåll rätten till UG för mikroproducenter och låt UG-konton vara avgiftsfria
  • Breddad skattereduktion för andelsägare
  • Nationell plan för solparker
  • Slopa 500 kW-gränsen
 

För mer information:

Johline Lindholm
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58

Om undersökningen

Telge Energis undersökning om svenskarnas inställning till solel är genomförd i samarbete med Kantar Sifo 26–31 juli 2021. 1100 respondenter deltog i undersökningen.