Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Så går det till om elen stängs av

Publicerad: 2022-11-01

Svenska kraftnät har inte planerat för en bortkoppling av elen i vinter, utan det är en sista åtgärd för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Om elen behöver stängas av kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Då kommer informationen om det gå ut i media och deras egna kanaler. 

Vid en eventuell bortkoppling är det Svenska kraftnät som väljer ut det geografiska området, hur mycket som ska kopplas bort och hur länge. Därefter är det upp till länsstyrelser och kommuner att prioritera vilka samhällsviktiga tjänster där elen inte kan stängas av, som till exempel sjukhus. Det finns 8 olika klasser av prioriteringar, där ligger hushåll och vanliga bostäder sist.

Du kan jämföra en bortkoppling av elen som ett strömavbrott hemma, vilket säkert dom flesta varit med om förut. Med största sannolikhet kommer inte avbrottet inte vara längre än några timmar.

Svenska hushåll har dock visat en stor vilja att förändra sina elvanor för samhällets bästa. Den 18 oktober presenterade Svenska kraftnät siffror om hur de svenska hushållet kraftigt minskat sin förbrukning av el under September med hela 18%! Om hushållen har möjlighet att fortsätta med denna anpassning under hela vintern kommer risken för en eventuell bortkoppling av elen minska påtagligt.

Varför exporterar vi el? 

En fråga som ofta dyker upp just nu är varför Sverige exporterar el när vi har elbrist? Svaret är att i EU har vi en gemensam elmarknad med gemensamma handelsregler som måste följas, varken Sverige eller något annat land får strypa exporten till andra länder. Sverige behöver också importera el de dagar det är kallt, vindstilla och dåligt med vatten i dammarna för vattenkraften. Skulle Sverige då bli nekade att importera den el vi behöver för att vi själva inte vill exportera skulle ge oss effektbrist.